Kako snemati programe na QLED TV

Televizijske oddaje lahko snemate na trdi disk USB, ki je na voljo v prosti prodaji. Trdi disk z USB-priključkom priključite na One Connect Box.

Opomba: Nekateri USB-mediji mora niso primerni za snemanje.

Priklop trdega disk ana One Connect Box

Na pametnem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Domov

 

Z navigacijskimi gumbi na pametnem daljinskem upravljalniku Samsung se pomaknite do želenega elementa menija. Nato pritisnite gumb Enter, da potrdite izbiro.

Gumb Enter na pametnem daljinskem upravljalniku Samsung
1 Izberite Live TV.
Izbira Live TV
2

Nato izberite Vodnik (Guide). Prikaže se programski vodnik. Kanal ali program s pametnim daljinskim upravljalnikom lahko izberete tako, da pritisnete gumb Enter.

Izbira programskega vodnika
Izbira programa za snemanje
3 Sedaj izberite Record. Izbrani program se bo posnel in bo označen z rdečo ikono za snemanje.
Izbira snemanja
Izbrani program z rdečo ikono za snemanje
4

Snemanje ustavite tako, da pritisnete gumb Enter in izberete Stop.

Zaustavitev snemanja
5 Ponovno izberite Stop.
Ponovna izbira zaustavitve snemanja

Pojavilo se bo ustrezno sporočilo.

Sporočilo o zaustavitvi snemanja
6

Snemanje sprogramirate tako, da se pomaknete do želenega programa ter za eno sekundo pritisnete in zadržite gumb Enter. Nato izberite Načrtuj snemanje (Schedule Recording).

Izbira želenega programa
Načrtovanje snemanja
7 Sedaj izberite OK.
Potrditev načrtovanega časa snemanja

Opomba: Če želite ročno sprogramirati začetek in konec snemanja, izberite Uredi čas (Edit Time).

8

Snemanje izbranega programa je sprogramirano in označeno z rdečo ikono časa snemanja.

Rdeča ikona časa snemanja
9

Za izhod iz menija pritisnite gumb Nazaj. Pri nekaterih aplikacijah ali elementih menija je treba gumb Nazaj pritisniti večkrat.

Pritisk gumba za pomik nazaj na pametnem daljinskem upravljalniku

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Hvala za vaše mnenje