Ako nahrávať programy z televízie
na Samsung Smart TV

Samsung Smart TV umožňujú tiež nahrávanie z TV na pripojený pevný disk či USB kľúč. Takto nahraté programy však môžete prehrať jedine na TV, na ktorej ste ich nahrávali. Prenos akýchkoľvek nahratých programov napr. do PC alebo inej TV nie je možný z dôvodu ochrany autorských práv.

1) Overte v manuáli, že Vaša Samsung Smart TV podporuje funkciu PVR (Personal Video Recorder), teda nahrávanie z TV.

2) Pripojte USB kľúč alebo pevný disk, na ktorý chcete nahrávať, do jedného USB portu na zadnej strane televízora či One Connect boxu. POZOR!!! Pripojený pevný disk či USB kľúč bude formátovaný a všetky dáta na pripojenom zariadení budú nenávratne zmazané! Vyhraďte si preto na nahrávanie z TV samostatný pevný disk/USB kľúč.

3) Na ľubovoľnom televíznom kanáli (napr. ČT1) stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo Play.

4) Na ozname Test výkonu potvrďte Pokračovať. Po otestovaní rýchlosti zápisu na pripojené zariadenia sa zobrazí výzva na formátovanie. V prípade, že je zápis na zvolené zariadenie dostatočne rýchly, zvoľte flashdisk/pevný disk s rýchlejším zápisom

5) Následne sa uistite, že k TV máte pripojený iba pevný disk/USB kľúč, ktorý chcete pre nahrávanie používať. Na danom zariadení sa vymažú všetky dáta !!!

6) Po formátovaní je TV pripravená nahrávať televízne programy.

Nahrávanie programov z programového sprievodcu EPG:

a) Na diaľkovom ovládači stlačte klávesu CH pre zobrazenie programového sprievodcu (EPG), ktorý ukazuje program všetkých naladených kanálov na 7dní vopred.

b) Vyberte si program, ktorý chcete nahrať a stlačte Enter, a následne vyberte položku Plán nahrávania. Takto vybraný program sa označí červenou bodkou v EPG.

c) Takýmto spôsobom môžete vybrať viacero programov, ktorých zoznam si prehľadne zobrazíte v Správcovi nahrávania, ktorý zobrazíte, keď na hlavnej lište vyberiete nad Živým vysielaním položku Nahrávanie:

d) Nahraté programy potom môžete najjednoduchšie nájsť tak, že na hlavnej lište zvolíte Zdroj a vyberiete USB zariadenie, na ktoré programy nahrávate.

TIP: USB disk si môžete umiestniť priamo na hlavnú lištu medzi Vaše aplikácie, stačí, keď na naň prejdete, stlačíte tlačidlo nahor a zvolíte Pridať na domovskú stránku:

Presuniete položku na pozíciu, ktorá Vám vyhovuje a potvrdíte Enter: