Ovládanie Youtube na Samsung
Smart TV pomocou telefónu

Do každej Samsung Smart TV je možné stiahnuť aplikáciu Youtube, ktorá streamuje webové videá priamo na obrazovku vašej inteligentnej televízie. Túto aplikáciu je najlepšie ovládať prostredníctvom vášho smartfónu.

1) Spustite aplikáciu YouTube z hlavnej lišty aplikácií

2) Na svojom mobilnom telefóne sa pripojte do rovnakej siete, v ktorej máte pripojenú Vašu Smart TV.

3) Spustite aplikáciu YouTube na Vašom mobilnom telefóne vyberte ikonu TV v hornej časti obrazovky.

4) Vyberte TV, s ktorou chcete Váš smartfón spárovať.

5) Váš telefón je teraz spárovaný s Vašou Smart TV. Vyberte želané video a zvoľte Prehrať.

Video sa následne prehrá na TV a telefón poslúži ako ovládač.

Klepnutím na ľavý roh sa video v telefóne minimalizuje (na TV sa ale ďalej prehráva bez zmeny) a zároveň môžete vybrať ďalšie, ktoré pridáte do fronty.

Môžete jednoducho upravovať aj celú frontu videí, preskakovať ich, opakovane prehrávať alebo pridávať či mazať.

6) Videá sa prehrávajú zo siete internet pripojenej k Vašej Smart TV. Telefón sa tak stane diaľkovým ovládačom aplikácie YouTube. A po tom, ako sa rozhodnete, ktoré video alebo konkrétnu frontu si želáte prehrať, môžete telefón pokojne vypnúť - aplikácia v Smart TV si vybrané videá zapamätá a prehrá celý playlist.

Poznámka: V prípade, že sú váš smartfón a Smart TV pripojené do rovnakej siete sa aplikácia Youtube na TV spustí automaticky po vybraní videa na telefóne tlačidlom Prehrať (pred tým je ale potrebné overenie, že máte zdroj nastavený na TV viď. Krok 5). Aplikáciu v TV tak nemusíte manuálne spúšťať, ale stačí ak video prehráte v telefóne a vyberiete ikonu TV, čím potvrdíte jeho prehrávanie na Smart TV.