Čo robiť, pokiaľ z práčky uniká voda, alebo naopak práčka vodu nevypúšťa?

V prípade, že z práčky uniká voda je najskôr nutné zistiť, odkiaľ k tomu dochádza. Začneme overením, či voda uniká z prednej či zadnej časti

práčky. Pokiaľ dochádza k úniku vody z prednej časti práčky, skontrolujte dvere práčky, či nie je ohnuté alebo poškodené tesnenie. Ďalej overte, či v práčke nie je príliš veľa pracieho prostriedka. Skontrolujte, či je odpadný filter práčky čistý, pred jeho vyskrutkovaním vypustite z práčky zbytok vody a následne pevne upchajte vypúšťaciu hadičku zátkou. Vyčistený filter zasuňte späť a overte, že je nasadený rovno a pevne dotiahnutý. Pokiaľ voda uniká zo zadnej strany práčky, skontrolujte stav a priechodnosť prívodnej a aj odpadovej hadice a tiež ich pripojenie. Pod prívodnou hadicou sa tiež nachádza drobný filter, skontrolujte ho, či nie je upchatý. V prípade, že žiadny z predchádzajúcich krokov situáciu nevyrieši, kontaktujte prosím našu zákaznícku linku na zobrazenom čísle.

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu