Ako prispôsobiť nastavenie diaľkového ovládania na S Pen

Zmeňte a prispôsobte aplikáciu, funkcie alebo akcie tlačidla S Pen a prispôsobte ich Vašim preferenciám a potrebám.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii na Galaxy Note9 a Note10 / Note10+. Dostupnosť a design sa môžu líšiť v závislosti na type modelu a nainštalovanom operačnom systéme. Pre nasledujúce vysvetlenie bol ako príklad použitý Galaxy Note9 s OS Android Pie.

Zapnutie pera S Pen ako diaľkového ovládača
1

Otvorte Nastavenia.

2 Klepnite na „Rozšírené funkcie“.
Klepnite na Rozšírené funkcie v Nastaveniach
3 Zvoľte „S Pen”.
4 Kliknite na „Vzdialené pero S Pen” alebo „Bezdotykové akcie” (na Note10/Note10+).
5 Kliknite na prepínač vedľa Vypnuté a aktivujte funkciu na stav Zapnuté.
Zapnite funkciu Vzdialené pero S Pen
Funkcie môžete tiež aktivovať prostredníctvom oznamovacieho panela:
1 Prejdením dvomi prstami z hornej časti obrazovky nadol otvoríte panel oznámení.
2 Potiahnutím oznámení nadol rozbaľte ponuku.
Stiahnite nadol Oznamovací panel
3 Posuňte panel oznámení doľava.
Prejdite prstom doľava na paneli oznámení
4 Kliknite na „Vzdialené pero S Pen” alebo „Bezdotykové akcie” (na Note10/Note10+).
Kliknite na Vzdialené pero  S Pen v paneli oznámení
5 Zobrazí sa správa s dotazom, či chcete aj naďalej používať existujúce pero S Pen alebo pripojiť nové. V tomto príklade vyberte „Zachovať aktuálne pero S Pen“.
Vo vyskakovacej správe potvrďte voľbu S Pen

Poznámka: Uistite sa, že pero S Pen má dostatok energie v batérii, aby pripojenie Bluetooth fungovalo správne.

Prispôsobenie aplikácie, ktorá sa má spustiť po stlačení tlačidla S Pen

Môžete si vybrať, ktorú aplikáciu chcete otvoriť po stlačení a podržaní tlačidla na niekoľko sekúnd na pere S Pen.

1

Otvorte Nastavenia.

2 Kliknite „Rozšírené funkcie”.
3 Klepnite na „S Pen”.
4 Kliknite na „Vzdialené pero S Pen” alebo „Bezdotykové akcie” (na Note10/Note10+).
5 Stlačte “Pridržanie tlačidla pera”.
V ponuke S Pen klepnite na Pridržanie tlačidla pera
6 Vyberte aplikáciu alebo funkciu, ktorú chcete spustiť (napr. Fotoaparát, Kalkulačka, Preložiť), v tomto príklade zvoľte „Fotoaparát“.
Vyberte aplikáciu pre Vzdialené pero S Pen
7

Teraz sa aplikácia Fotoaparát spustí, keď podržíte tlačidlo S Pen po dobu 2-3 sekúnd.

Prispôsobenie ovládania jedným alebo dvojitým stlačením tlačidla S Pen
1

Otvorte Nastavenia.

2 Kliknite „Rozšírené funkcie”.
3 Klepnite na „S Pen”.
4 Kliknite na „Vzdialené pero S Pen” alebo „Bezdotykové akcie” (na Note10/Note10+).
5 V sekcii Akcie aplikácí vyberte a aktivujte aplikácie, ktoré chcete prispôsobiť v tomto príklade zvoľte „Fotoaparát“.
Vyberte aplikáciu v sekcii Akcie aplikácie
6 Klepnutím na „Jedno stlačenie“ vyberte, čo sa má stať, keď stlačíte tlačidlo jeden krát.
Kliknite na Jedno stlačenie pre výber aplikácie
7 Klepnutím na „Dvojité stlačenie“ vyberte, čo sa má stať, keď stlačíte tlačidlo dvakrát.
Kliknite na Dvojité stlačenie pre výber aplikácie
Prispôsobenie Bezdotykových akcií vo Vašom telefóne Galaxy Note10 / Note10 +
1

Otvorte Nastavenia.

2 Kliknite „Rozšírené funkcie”.
3 Klepnite na „S Pen”.
4 Kliknite na „Vzdialené pero S Pen” alebo „Bezdotykové akcie” (na Note10/Note10+).
5 V sekcii Akcie aplikácií vyberte a aktivujte aplikácie, ktoré chcete prispôsobiť, v tomto príklade zvoľte „Galéria“.
Vyberte aplikáciu, ktorú chcete prispôsobiť
6 Prejdite ďalej nadol. V časti „Hlavné ovládanie“ môžete tiež upraviť, čo S Pen robí v aplikáciách fotoaparátu a s médiami. Funkciu zapnite alebo vypnite klepnutím na prepínač vedľa príslušnej možnosti.
Prispôsobte si obecné akcie v pere S Pen

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu