Ako zobraziť navigačný panel na zariadení Galaxy?

Navigačný panel je nástroj na zariadení Galaxy, ktorý vám umožní rýchlo, ľahko a intuitívne pristupovať na domovskú obrazovku alebo nedávno zobrazené karty. Navigačný panel môže byť občas skrytý. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako ho zobraziť, čítajte ďalej. 

Pohľad na vybraný zobrazený navigačný panel na zariadení Galaxy.

Na zariadení Galaxy máte k dispozícii panel s tromi odkazmi. Nazýva sa „navigačný panel“. Prostredníctvom neho môžete ťuknutím na tri rôzne tlačidlá pristupovať k trom rôznym možnostiam:

  • Tlačidlo Nedávne.
  • Tlačidlo Domovská obrazovka.
  • Tlačidlo Späť.

Mohli ste sa však rozhodnúť navigačný panel skryť výberom použitia gest, ktoré nahrádzajú tlačidlá gestami potiahnutia prstami po obrazovke.

Ak chcete na obrazovke znova vidieť navigačný panel, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1 Otvorte ponuku „Nastavenia“ a ťuknite na „Displej“.
2 Prejdite nadol na možnosť „Navigačný panel“ a ťuknite naň.
3 Môžete vybrať možnosť „Tlačidlá“ a „Gestá potiahnutia“. Ak chcete na obrazovke zobraziť navigačný panel, vyberte možnosť „Tlačidlá“.

Áno. Ak chcete zmeniť poradie tlačidiel na navigačnom paneli, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1 Podľa vyššie uvedených pokynov zobrazte ponuku „Navigačný panel“.
2 Pri vybranej možnosti „Tlačidlá“ prejdite do spodnej časti obrazovky. V ponuke „Poradie tlačidiel“ vyberte typ navigačného panela, ktorý vám vyhovuje najviac.

Môžete si zvoliť dve rôzne rozloženia:

  • Tlačidlo Nedávne Tlačidlo Domovská obrazovka Tlačidlo Späť.
  • Tlačidlo Späť Tlačidlo Domovská obrazovka Tlačidlo Nedávne. 

Navigačný panel môže pri používaní niektorých aplikácií alebo funkcií zmiznúť.

Ak chcete navigačný panel zobraziť, stačí potiahnuť nahor zo spodnej časti obrazovky.

Zobrazenie obrazovky s gestom potiahnutia nahor na zobrazenie navigačného panela.

Upozornenie: Ak otočíte zariadenie Galaxy tak, aby ste mohli sledovať video horizontálne, navigačný panel sa zobrazí potiahnutím doľava alebo potiahnutím doprava po obrazovke.

Ďakujeme vám za vašu reakciu