Ako môžem zabrániť mikrovibráciám?

Vo všeobecnosti k mikrovibráciám dochádza pri použití adaptéra, ktorý nie je uzemnený. K rovnakému javu môže dôjsť v starých budovách, ktoré neboli uzemnené pri stavbe. Mikrovibrácie sú neškodné, ale pri výskyte akýchkoľvek problémov sa odporúča použiť uzemnenú nabíjačku.

Skôr ako vyskúšate odporúčania uvedené nižšie, uistite sa, že softvér zariadenia a súvisiace aplikácie sú aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér mobilného zariadenia, postupujte takto:

1. krok. Prejdite na položky Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

2. krok. Ťuknite na položku Stiahnuť a inštalovať.

3. krok. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Skontrolujte používaný adaptér striedavého prúdu

Uzemnenie predstavuje ochranné opatrenie, ktorým je zmena smeru elektrického prúdu, aby sa zaistila bezpečnosť spotrebiteľov. Ako je znázornené na obrázku nižšie, uzemnený adaptér má uzemňovací kolík v hornej a dolnej časti elektrickej zásuvky. Pri použití elektrickej zásuvky bez uzemňovacieho kolíka môže v závislosti od činiteľov prostredia dochádzať k mikrovibráciám.

Neuzemnená elektrická zásuvka Neuzemnená elektrická zásuvka

Neuzemnená elektrická zásuvka

Uzemnená elektrická zásuvka Uzemnená elektrická zásuvka

Uzemnená elektrická zásuvka

Skúste použiť uzemnenú nabíjačku

Mikrovibráciám môžete jednoducho predchádzať tak, že použijete uzemnenú nabíjačku. Ako je znázornené na obrázku nižšie, uzemnená a neuzemnená nabíjačka sa fyzicky líšia. Skontrolujte typ nabíjačky, ktorú používate, a v prípade potreby skúste použiť uzemnenú nabíjačku. Uzemnenú nabíjačku môžete zakúpiť v najbližšom servisnom centre.

Neuzemnená nabíjačka s 2 hrotmi Neuzemnená nabíjačka s 2 hrotmi

Neuzemnená nabíjačka s 2 hrotmi

Uzemnená nabíjačka s 3 hrotmi Uzemnená nabíjačka s 3 hrotmi

Uzemnená nabíjačka s 3 hrotmi

Poznámka:

  • Z dôvodu ochrany spotrebiteľov a bezpečnosti produktu sú kovové súčasti izolované oxidovým povlakom. Pri produktoch s oxidovým povlakom môže dochádzať k mikrovibráciám, ktoré pripomínajú tok elektrického prúdu, a to najmä pri nabíjaní. Nejde o chybu, ale o bežný jav, ku ktorému dochádza pri produktoch s kovovými súčasťami.
  • Snímky obrazovky zariadenia a jednotlivé ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia a verzie softvéru.

Návod na používanie aplikácie Samsung Members

Ak sa pri používaní mobilného telefónu, tabletu alebo nositeľného zariadenia Samsung vyskytujú problémy, môžete nám odoslať otázku v aplikácii Samsung Members. Prečítajte si, ako odoslať správu o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu