Ochrana zariadenia Galaxy pred malvérom

Keďže zariadenia Galaxy vyhľadávajú malvér pred stiahnutím aplikácií z Obchodu Play, pravdepodobnosť infikovania zariadenia malvérom je malá. Škodlivý softvér sa však do zariadenia môže nainštalovať prostredníctvom reklám alebo e-mailov. Ak chcete zlepšiť ochranu zariadenia, použite sprievodcu nižšie.

Skôr ako vyskúšate odporúčania uvedené nižšie, uistite sa, že softvér zariadenia a súvisiace aplikácie sú aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér mobilného zariadenia, postupujte takto:

1. krok. Prejdite na položky Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

2. krok. Ťuknite na položku Stiahnuť a inštalovať.

3. krok. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Určenie aplikácií, ktoré budú mať povolený prístup

Keď nainštalujete určitú aplikáciu, môžete sa rozhodnúť, ktorým aplikáciám povolíte prístup k svojmu zariadeniu. Škodlivá aplikácia môže spôsobiť únik informácií zo zariadenia, a preto buďte pri udeľovaní povolení obozretní. Ak určitú aplikáciu s povoleným prístupom dlhší čas nepoužívate, jej povolenia sa automaticky vynulujú a pri ďalšom použití aplikácie ich bude nutné udeliť znova.

Zmena povolení aplikácie:

Nastavenia aplikácií Nastavenia aplikácií

1. krok: Prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Aplikácie.

Vyberte aplikáciu, ktorej povolenia chcete zmeniť Vyberte aplikáciu, ktorej povolenia chcete zmeniť

2. krok: Vyberte aplikáciu, ktorej povolenia chcete zmeniť.

Vyberte položku Povolenia v rámci aplikácie Vyberte položku Povolenia v rámci aplikácie

3. krok: Vyberte položku Povolenia.

Udeľte aplikácii povolenia Udeľte aplikácii povolenia

4. krok: Vyberte možnosť, ku ktorej chcete povoliť prístup.

Vyberte možnosť Povoliť alebo Nepovoliť v časti povolení aplikácie Vyberte možnosť Povoliť alebo Nepovoliť v časti povolení aplikácie

5. krok: Vyberte možnosť Povoliť alebo Nepovoliť.

Hoci pomocou zariadenia navštívite bezpečné webové lokality, predsa môžete byť vystavení škodlivým reklamám. Z dôvodu rizika infikovania malvérom prostredníctvom škodlivých reklám sa odporúča používať funkciu blokovania reklamy v aplikácii Samsung Internet, ktorá obmedzuje kontextové okná a chráni zariadenie.

Otvorte aplikáciu Samsung Internet Otvorte aplikáciu Samsung Internet

1. krok: Otvorte aplikáciu Samsung Internet.

Vyberte položku Ponuka Vyberte položku Ponuka

2. krok: Vyberte položku Ponuka (tri vodorovné čiary).

 Vyberte nastavenie Blokovače reklám  Vyberte nastavenie Blokovače reklám

3. krok: Vyberte položku Blokovače reklám.

Vyberte niektorú z odporúčaných aplikácií Vyberte niektorú z odporúčaných aplikácií

4. krok: Vyberte niektorú z Odporúčané aplikáciu, ktorú chcete stiahnuť.

Poznámka:

  • Ak chcete stiahnuť aplikáciu na blokovanie reklamy, je nutné sa prihlásiť do účtu Google.
  • Niektoré aplikácie na blokovanie reklamy môžu byť spoplatnené, a preto si pred stiahnutím prečítajte ich opis a recenzie.
  • Ak používate internetovú aplikáciu od iného výrobcu, upravte jej nastavenia zabezpečenia.

Odporúča sa zapnúť funkciu Ochrana zariadenia, ktorá zariadenie chráni pred malvérom.

Starostlivosť o batériu a zariadenie Starostlivosť o batériu a zariadenie

1. krok: Prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Starostlivosť o batériu a zar.

Vyberte položku Ochrana zariadenia Vyberte položku Ochrana zariadenia

2. krok: Vyberte položku Ochrana zariadenia.

Ťuknite na tlačidlo Vyhľadať v telefóne Ťuknite na tlačidlo Vyhľadať v telefóne

3. krok: Ťuknite na tlačidlo Vyhľadať v telefóne.

Napadnutie zariadenia malvérom je veľmi nepravdepodobné. Ak k nemu však dôjde, môžete škodlivú aplikáciu odstrániť v Núdzový režim. V Núdzový režim sú všetky aplikácie od iných výrobcov zakázané, takže môže byť jednoduchšie odstrániť aplikáciu, ktorá spôsobuje problémy.

Pridržte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo Pridržte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo

1. krok: Pridržte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo.

Vyberte položku Vypnúť Vyberte položku Vypnúť

2. krok: Vyberte položku Vypnúť zariadenie.

Pridržte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo Pridržte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo

3. krok: Keď sa vypne obrazovka, pridržte súčasne tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo.

Držte tlačidlo zníženia hlasitosti a pusťte bočné tlačidlo Držte tlačidlo zníženia hlasitosti a pusťte bočné tlačidlo

4. krok: Keď sa na obrazovke zobrazí logo Samsung, pusťte bočné tlačidlo, pričom držte tlačidlo zníženia hlasitosti.

Skúste vykonať aktualizáciu v núdzovom režime Skúste vykonať aktualizáciu v núdzovom režime

5. krok: Keď sa v ľavom dolnom rohu obrazovky zobrazí text Núdzový režim, tlačidlo pusťte.

Podľa postupu nižšie odstráňte určitú aplikáciu v Núdzový režim.

Ponuka Aplikácie Ponuka Aplikácie

1. krok: Prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Aplikácie.

Zistenie neznámych alebo škodlivých aplikácií Zistenie neznámych alebo škodlivých aplikácií

2. krok: Zistite, ktorú aplikáciu nepoznáte alebo považujete za škodlivú.

Odinštalujte aplikáciu Odinštalujte aplikáciu

3. krok: Vyberte položku Odinštalovať.

Ťuknite na položku OK Ťuknite na položku OK

4. krok: Ťuknite na položku OK.

Pomocou postupu nižšie prejdite z Núdzový režim do normálneho.

1. krok: Pridržte súčasne tlačidlo zníženia hlasitostibočné tlačidlo.
2. krok: Ťuknite na položku Reštartovať.

Prechod z núdzového do normálneho režimu

Poznámka:

  • Umiestnenie tlačidiel hlasitosti a bočného tlačidla sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.

Ďalšie možnosti ochrany zariadenia

Tu je niekoľko ďalších tipov na ochranu zariadenia pred malvérom a inými hrozbami:

  • Aplikácie sťahujte len z Obchodu Play alebo obchodu Galaxy Store, ktorý overuje bezpečnosť všetkých aplikácií.
  • Neodporúča sa používať antimalvérové aplikácie od iných výrobcov.
  • Aktualizujte softvér a operačný systém zariadenia na najnovšiu verziu.
  • Keď sa nepoužívajú rozhrania Bluetooth a Wi-Fi, vypnite ich.

Poznámka: Snímky obrazovky zariadenia a ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia a verzie softvéru.

Návod na používanie aplikácie Samsung Members

Ak sa pri používaní mobilného telefónu, tabletu alebo nositeľného zariadenia Samsung vyskytujú problémy, môžete nám odoslať otázku v aplikácii Samsung Members. Prečítajte si, ako odoslať správu o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu