Ako pripojiť Xbox One X a Series X k televízoru Samsung

Vďaka správnemu nastaveniu môžete na svojom televízore Samsung vylepšiť kvalitu obrazu, farieb a zvuku pri hraní nových hier. Pri pripojení a nastavení televízora Samsung a Xboxu postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Pripojte konzolu Xbox k televízoru

Krok 1. Pripojte napájací kábel do konzoly (označené jedinou vyvýšenou bodkou) a potom zapojte napájací kábel do zásuvky.

Pripojenie Xboxu 1.

Krok 2. Pripojte kábel HDMI k portu konzoly (označené jednou vyvýšenou pomlčkou) a potom pripojte druhý koniec kábla HDMI k ľubovoľnému portu HDMI na televízore Samsung. Najlepší herný výkon 4K 120 Hz získate, keď je kábel HDMI pripojený k portu HDMI 4 s ikonou hry. 

Pripojenie Xboxu 2.

Poznámka: Podpora 4K 120 Hz sa môže líšiť v závislosti na modeli.

Krok 3. Zapnite televízor a Xbox. Stlačte tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači televízora a potom v ponuke Zdroj vyberte svoj Xbox (hracia konzola).

Pripojenie Xboxu 3.

Poznámka: Niektoré modely môžu mať rôzne spôsoby pripojenia medzi hracou konzolou a televízorom.

Keď má váš televízor 4K UHD, Xbox One X by to mal automaticky detekovať a opýtať sa, či chcete zapnúť 4K. Pokiaľ ste však toto vyskakovacie okno pôvodne zmeškali alebo preskočili, môžete 4K aktivovať ručne.

Nastavenie HDR na Xboxe.

Krok 1. Stlačením tlačidla Xbox na ovládači otvorte sprievodcu Xboxom. Prejdite na kartu Nastavenia a potom vyberte Zobrazenie a zvuk.

Krok 2. Vyberte možnosť Video output (Výstup videa) a potom možnosť Video fidelity & overscan. Potvrďte, že je vybraná automatická detekcia.

Krok 3. Na karte Zobrazenie a zvuk vyberte režimy videa.

Krok 4. Ak chcete povoliť HDR, zaškrtnite položku Povoliť 4K a Povoliť HDR.

Pokiaľ váš televízor neaktivuje nastavenie Input Signal Plus automaticky po pripojení k hracej konzole, môžete nastavenie zapnúť ručne pomocou nasledujúcich krokov.

Krok 1. Prejdite v televízore na Nastavenia.

Nastavenie vstupného signálu 1.

Krok 2. Vyberte Všeobecné a potom vyberte Správca externých zariadení.

Nastavenie vstupného signálu 2.

Krok 3. Vyberte Input Signal Plus.

Nastavenie vstupného signálu 3.

Krok 4. Vyberte port HDMI, ku ktorému je pripojený Xbox.

Nastavenie vstupného signálu 4.

Poznámka: Na modeloch pred rokom 2018 znamená farba HDMI UHD nastavenie Input Signal Plus.

Poznámka:

  • Ubezpečte sa, že je na vašom televízore povolené HDMI UHD Color; inak váš Xbox One X nerozpozná funkciu 4K.
  • Snímky obrazovky a ponuka zariadenia sú len ukážkou v angličtine. Sú tiež k dispozícii v jazyku vašej krajiny.

Ďakujeme vám za vašu reakciu