Ako získať najlepšie nastavenie pre hranie UHD na Samsung TV

Videohry sú stále reálnejšie. Ponúkajú vysoko kvalitné herné scény, vďaka nim máte pocit, že ste naozaj súčasťou príbehu. Ak chcete dosiahnuť najlepší herný zážitok, musíte upraviť niektoré nastavenia. V nasledujúcom texte sa dozviete, ako to všetko nastaviť.

Najskôr zapnite Input Signal Plus

Váš televízor Samsung už má dobrú kvalitu obrazu, ale Input Signal Plus ju dokáže ešte vylepšiť. Rozširuje rozsah vstupného signálu pre pripojenie HDMI. Zobrazuje grafiku oveľa jasnejšie, takže budete mať pocit, že ste naozaj priamo v hre.

Krok 1. Prejdite v televízore na Nastavenia.

Zapnutie vstupného signálu plus 1.

Krok 2. Vyberte Všeobecné a potom vyberte Správca externých zariadení.

Zapnutie vstupného signálu plus 2.

Krok 3. Zvoľte Input Signal Plus.

Zapnutie vstupného signálu plus 3.

Krok 4. Vyberte port HDMI, ku ktorému bude pripojené vaše hracie zariadenie.

Zapnutie vstupného signálu plus 4.

Poznámka: Toto nastavenie sa v roku 2018 a starších modeloch nazýva Farba HDMI UHD.

Ďalej zapnite hrací režim

Hrací režim znižuje oneskorenie vstupu, čo výrazne zlepšuje odozvu pri hraní hier. Na domovskej obrazovke Samsung TV môžete jednoducho zapnúť a vypnúť hrací režim.

Rýchly hrací režim.

K možnostiam hracieho režimu sa dostanete tiež tak, že prejdete do Nastavenia → Všeobecné → Správca externých zariadení → Režim Hry.

Možnosti hracieho režimu.

V nastavení Režim Hry plus nájdete ešte viac nastavení pre ďalšie prispôsobenie vášho hracieho zážitku. (Redukcia rozmazania/Redukcia chvenia/LED Clear Motion)

Nakoniec upravte nastavenie obrázku

Ľudia majú rôzny zrak, farebnú citlivosť a citlivosť na svetlo. Vaše oči vám povedia, čo vyzerá najlepšie. Upravte dostupné nastavenie obrazu.

V ponuke Obraz v nastavení môžete tiež zmeniť Režim obrazu, Nastavenie veľkosti obrazu a Expertné nastavenie, ktoré zahŕňa nastavenie ako Jas, Kontrast, Ostrosť a Podsvietenie.

Poznámka: Snímky obrazovky a ponuka zariadenia sú len ukážkou v angličtine. Sú tiež k dispozícii v jazyku vašej krajiny.

Ďakujeme vám za vašu reakciu