Peaceful Atmosphere for Residentials

โซลูชั่นร้านอาหาร

Peaceful atmosphere for residentials

สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่สงบและสะดวกสบาย

บรรยากาศที่สงบสำหรับที่พักอาศัย
มีคำถามหรือไม่
มีคำถามหรือไม่

ควบคุมโซนที่เป็นส่วนตัวได้อย่างอิสระ

บ้านที่พักอาศัยอาจสูญเสียพลังงานและเงินเป็นจำนวนมาก หากไม่สามารถปรับเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น โซลูชั่นการปรับอากาศของ Samsung ทำให้คุณควบคุมอุณหภูมิและกระแสลมในพื้นที่ที่หลากหลายได้อย่างสมบูรณ์แบบ – ได้อย่างเป็นส่วนตัวและอย่างเป็นอิสระ เป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะสำหรับอาคารที่พักอาศัยที่ถูกจัดแบ่ง มีล็อบบี้ อพารท์เมนต์ ร้านอาหาร ห้องครัว และพื้นที่อำนวยความสะดวก หรือที่พื้นที่ที่ชั่วโมงการใช้งานหลากหลายและห้องว่าง

ควบคุมโซนที่เป็นส่วนตัวได้อย่างอิสระ

ง่ายต่อการปรับและจัดการ

ระบบ conventional HVAC เพิ่งมีระบบควบคุมส่วนกลาง ดังนั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะปรับผลการปฏิบัติการได้อย่างเป็นส่วนตัว โซลูชั่นการปรับอากาศของ Samsung ทำให้ตัวควบคุมที่เป็นส่วนตัวโดดเด่น ซึ่งทำให้ควบคุมพื้นที่เฉพาะอย่างเป็นส่วนตัวได้สูง เช่น อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น และมีตัวควบคุมส่วนกลาง และง่ายต่อการใช้ระบบการจัดการที่สามารถใช้ในการเฝ้าระวังและปรับสภาพที่หลากหลายของพื้นที่สำคัญรอบ ๆ อาคารที่พักอาศัย เช่น ล็อบบี้ เป็นต้น

ง่ายต่อการปรับและจัดการ

สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่สงบและสะดวกสบาย

การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่สงบและสะดวกสบายภายในอาคารที่พักอาศัยเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับสวัสดิการและความเพลิดเพลินกับบ้านของผู้พักอาศัย ดังนั้น ใบพัดทางเดียวที่มีนวัตกรรมของโซลูชั่นการปรับอากาศของ Samsung ช่วยลดระดับเสียงรบกวนให้ต่ำที่สุด ในขณะที่ทำงานหนักมากขึ้น เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่สงบและเย็นภายใน การออกแบบให้แขวนกับผนังและเป็นสามเหลี่ยมยังทำให้มั่นใจในการกระจายลมที่กว้างขึ้นและแรงขึ้น ในขณะที่คอมเพรสเซอร์แบบ S-inverter นำส่งผลการประหยัดพลังงานได้อย่างน่าทึ่งสำหรับทั้งการทำความร้อนและการทำความเย็นที่ต่ำว่าต้นทุนการดำเนินการ

 สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่สงบและสะดวกสบาย