การติดต่อ

คุณสามารถติดต่อเราทางออนไลน์ โทรศัพท์ หรือเยี่ยมชม

คุณสามารถติดต่อเราทางออนไลน์ โทรศัพท์ หรือเยี่ยมชม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เราจะช่วยแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นกับธุรกิจของคุณ
บริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 33-35 1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ฝ่ายบริการ สำหรับลูกค้าองค์กร
ติดต่อ 0-2689-3277
** เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุด)

เราจะช่วยแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นกับธุรกิจของคุณ

สอบถามเรื่องการขาย

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสำหรับธุรกิจ โปรดให้รายละเอียดติดต่อของคุณ และทีมงานฝ่ายขายของเราจะติดต่อกลับ

ฝ่ายขายลูกค้าองค์กร 0-2118 1000 กด 7
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30-17.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามเรื่องการขาย
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสำหรับธุรกิจ โปรดให้รายละเอียดติดต่อของคุณ และทีมงานฝ่ายขายของเราจะติดต่อกลับ

การสนับสนุนด้านเทคนิค

เราจะตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้งานอุปกรณ์ หรือวิธีแก้ไขปัญหา ฯลฯ

โทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า

ถ้าคุณหาข้อมูลไม่พบ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Contact Center)

ฝ่ายบริการหลังการขาย สำหรับลูกค้าองค์กร
ติดต่อ 0-2689-3277
** เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุด)

การสนับสนุนด้านเทคนิค
เราจะตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้งานอุปกรณ์ หรือวิธีแก้ไขปัญหา ฯลฯ

ทีมพันธมิตรที่เปี่ยมศักยภาพของ Samsung

แผนกธุรกิจขององค์กรซัมซุงทำงานร่วมกันกับช่องทางคู่ค้าของเราเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีก้าวไกลขึ้น และโซลูชั่นเพื่อธุรกิจในอุตสาหกรรมทุกขนาด

ร่วมเป็นคู่ค้า
แผนกธุรกิจขององค์กรซัมซุงทำงานร่วมกันกับช่องทางคู่ค้าของเราเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีก้าวไกลขึ้น และโซลูชั่นเพื่อธุรกิจในอุตสาหกรรมทุกขนาด