กรณีศึกษา

ร้าน Mars.cnx

ด้วยดีไซน์อันเป็นอัตลักษณ์ ของ 360 Cassette เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าจาก Samsung

2021-12-22

ด้วยดีไซน์อันเป็นอัตลักษณ์ ของ 360 Cassette
เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าจาก Samsung ตัวเลือกเพียงหนึ่งเดียว
ที่ตอบโจทย์การตกแต่งของ Mar.cnx ค่าเฟ่ธีมอวกาศสุดล้ำ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ไม่เพียงรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและทันสมัยเท่านั้น ฟังก์ชันการใช้งานก็ยังสอดรับกับรูปแบบอาคารแบบคานเตี้ย ด้วยเทคโนโลยี WindFree™ ที่สารถกระจายลมเย็นอย่างอ่อนโยนให้ไหลเวียนได้ทั่วถึงทั้งห้อง มอบความเย็นสบายให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดกลับไป

คุณรักพงศ์ จันทรมังกร
ผู้บริหารร้าน Mars.cnx

ร้าน Mars.cnx ร้าน Mars.cnx