คล่องตัวบริการภาครัฐ

ตั้งแต่การทำเอกสารให้เสร็จในระหว่างเดินทาง ไปจนถึงการจัดการกับปัญหาของชุมชนตามที่เกิดขึ้น อุปกรณ์ Samsung ช่วยให้พนักงานทำงานให้สำเร็จในขณะที่รักษาความปลอดภัย

โซลูชั่นบริการภาครัฐ

สำรวจเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้บริการภาครัฐบรรลุศักยภาพสูงสุด