Galaxy A12

SM-A125FZBJTHL

  • เพิ่มพื้นที่ในการเล่นด้วยจอที่กว้างขึ้น
  • อัปเกรดการถ่ายภาพในมือถือด้วยกล้องสี่ตัว
  • มีพลังงานเหลือเฟือสำหรับคุณ

เลือกสี

เลือกที่จัดเก็บข้อมูล