ก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างคล่องตัว ด้วย Samsung Tablet มาตรฐานสเป็ค ICT พร้อมบริการรับประกันและศูนย์ให้บริการทั่วไทย

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ การใช้งาน Tablet ในหน่วยงานภาครัฐ (กระทรวง ทบวง กรม), รัฐวิสาหกิจ, ธนาคารของภาครัฐ, อบต และอบจ ทั่วประเทศไทย นั้นเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่อง ด้วยความพยายามของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการปรับให้บริการต่างๆ นั้นกลายเป็นแบบดิจิทัล และการปรับให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนได้จากทุกที่ทุกเวลา และทำงานเป็นอัตโนมัติมากขึ้น

แน่นอนว่า การเลือกใช้ Tablet ที่ได้ มาตรฐาน ครุภัณฑ์ ไอ ซี ที (ICT) ที่ดีนั้นจะช่วยให้การลงทุนของภาครัฐมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น และช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดติดขัด รวมถึงยังสามารถเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการนำเทคโนโลยีหรือปรับกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัวสูงขึ้น

หน่วยงานภาครัฐไทยใช้ Tablet ทำอะไรบ้าง?

ทีมงานกลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กร ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที ของไทยซัมซุงได้เล่าถึงกรณีการใช้งาน Tablet ในหน่วยงานภาครัฐในหลากหลายรูปแบบจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการหลากหลาย ดังเช่น

• ใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Paperless ใช้เข้าถึงข้อมูลงานภาครัฐและจัดการเอกสารข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมดภายในห้องประชุม สามารถเข้าถึงเอกสารการประชุมได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์เอกสารในกระดาษอีกต่อไป
• ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้งานนอกอาคารหรือนอกสถานที่ เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้ถึงที่ และเชื่อมต่อเครือข่าย 4G และ 5G (บางรุ่น) กลับมายังระบบของหน่วยงาน
• ใช้ Tablet ในการเชื่อมต่อกับระบบ Field Service Management (FSM) เพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมีข้อมูลแวดล้อมประกอบในการทำงานและเข้าถึง Workflow ต่างๆ ได้อย่างทันที

• ใช้เป็นอุปกรณ์หลักในการเรียนการสอนในห้องเรียน และ การเรียน ออนไลน์ เนื่องจากมีราคาที่ถูกและคุ้มค่าคุ้มราคากว่า Notebook และเข้าถึงเนื้อหาการเรียน ออนไลน์ ได้รวดเร็วกว่า สนุกกว่า พร้อมทั้งการเชื่อมต่อ Wifi และ 4G ทำให้สามารถเรียน ออนไลน์ ได้ทุกที
• ใช้ Tablet เสมือน อุปกรณ์การแพทย์ ที่ใช้เชื่อมต่อระบบของโรงพยาบาลภาครัฐ ใช้งานทั้งในโรงพยาบาล โดยเฉพราะ โรงพยาบาลสนาม ที่ต้องอุปกรณ์การแพทย์ ทีสามารถใช้งานนอกสถาน พร้อมสนับสนุน การทำงานของแพทย์ รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้กับระบบ Telemedicine เป็นเครื่องมือ ทางการแพทย์ ในสื่อสารกับผู้ป่วย เฉพาะทางและการทำ Home Isolation (Covid-19)
• ใช้เป็นระบบการประมวผลและแสดงข้อมูลของระบบ Kiosk ภายในหน่วยงานภาครัฐ, ธนาคารของภาครัฐ และองค์กรที่มีการให้บริการประชาชน เพื่อลดความแออัดและหนาแน่นของพื้นที่ให้บริการให้ประชาชนใช้งานแบบ Self-Service ได้เอง และยังสามารถประยุกต์ให้มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพื่อการยืนยันตัวตนได้ด้วย เช่น อุปกรณ์อ่านชิปบนบัตรประชาชน
• ใช้เป็นอุปกรณ์ในการโต้ตอบระหว่างเจ้าหน้าที่กับระบบ Smart Building เช่น การจองห้องประชุม, การตรวจสอบสถานะต่างๆ ของอาคาร และอื่นๆ

จะเห็นได้ว่า Tablet นั้นได้ถูกนำไปใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายต่างจากอุปกรณ์แบบเดิมๆ อย่าง PC, Notebook และ Monitor อย่างชัดเจน ทำให้ในปัจจุบันและอนาคตหลังจากนี้สามารถเชื่อได้ว่าเราจะได้เห็นภาพของการที่เจ้าหน้าที่รัฐหนึ่งคนต้องใช้งานอุปกรณ์หลายชิ้นในการทำงานมากขึ้น โดย Tablet นั้นก็มีจุดเด่นที่ค่อนข้างชัดเจน ในแง่ของความสะดวกในการพกพา, การเชื่อมต่อเครือข่ายทั้ง Wifi, 4G และ5G (สำหรับรุ่น LTE) เพื่อการทำงานแบบ real time, ให้บริการประชาชนนอกสถานที่ได้, Kiosk, การใช้เป็นระบบในห้องประชุม, เรียนแบบออนไลน์ ภาคการศึกษา และด้าน Healthcare เพื่อให้สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือต้นทุนราคาของ Tablet นั้นถือว่าค่อนคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ PC และ Notebook อีกทั้ง Application ต่างๆ ที่ใช้งานบน Tablet นั้นก็ไม่ได้ต้องอาศัยประสิทธิภาพในการประมวลผลที่สูงนัก ทำให้ในระยะยาวเราก็จะค่อยๆ เห็นภาพของงานบางประเภทที่ถูกเปลี่ยนมาทำบน Tablet ทั้งหมดมากขึ้น และอาจทำให้บางหน่วยงานนั้นสามารถลดการใช้งาน PC หรือ Notebook ลงไปด้วยเช่นกัน

ด้วยแนวโน้มการใช้งาน Tablet ภายในหน่วยงานภาครัฐ (กระทรวง ทบวง กรม), รัฐวิสาหกิจ, ธนาคารของภาครัฐ, อบต และอบจ ทั่วประเทศไทย ที่นับวันจะยิ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆ นี้ การเลือกใช้งาน Tablet ที่ดี มีคุณภาพ และมีการบริการหลังการขายที่มั่นใจได้จากผู้ผลิตก็จะช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมั่นใจ และช่วยให้การลงทุนในอุปกรณ์เหล่านี้มีความคุ้มค่าสูงสุด ด้วยอายุการใช้งานที่นาน ประสิทธิภาพที่เพียงพอต่อการใช้งานได้หลายปี และการอัปเดตด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

ทั้งนี้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (กระทรวง ทบวง กรม), รัฐวิสาหกิจ, ธนาคารของภาครัฐ, อบต และอบจ ในประเทศไทย ก็ได้มีการกำหนดสเป็คและราคากลางที่เรียกกันว่า Tablet ICT (TOR) ด้วยกัน 2 แบบ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้นำไปอ้างอิงในการจัดซื้อเพื่อให้เป็นมาตรฐานได้

Samsung Galaxy Tab A7 และ Samsung Galaxy Tab S7 FE: ตอบโจทย์ Tablet สเป็ค ICT ด้วยความสามารถและบริการที่เหนือกว่า

Samsung ในฐานะผู้นำด้านอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet สำหรับการทำงาน ได้จุดอุปกรณ์ Tablet สองรุ่นที่มีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2546 และ ราคา กลางคอมพิวเตอร์ ICT ของภาครัฐที่ระบุในสเปคของ ICT ได้ทั้งสองแบบ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ พร้อมความสามารถและบริการอื่นๆ ที่จะช่วยให้การใช้งาน Tablet ในการทำงานนี้เป็นไปได้อย่างมั่นใจ ได้แก่ Samsung Galaxy Tab A7 ซึ่งตรงกับสเปค ICT "คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1" และ
Samsung Galaxy Tab S7 FE ซึ่งตรงกับสเปค ICT "คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2"