Bilgi Güvenliği Politikası

Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti (Samsung Electronics Türkiye) Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulanmasının ve sürdürülmesinin şirket için öneminin farkındadır ve bu yönde gerekli önlemleri almaktadır. Samsung Electronics Türkiye, bilgi güvenliği süreçlerini bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin korunmasını temel alarak oluşturmakta, iş akış ve prosedürleri ile güvenlik seviyesinin korunmasının sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

 

Bilginin gizliliği, bilginin sadece yetkilendirilmiş personel tarafından ulaşılabilir olması anlamına gelmektedir. Bilginin bütünlüğü, bilginin ve işleme yöntemlerinin doğruluğunun, bütünlüğünün ve güncelliğinin korunmasıdır. Bilginin erişilebilirliği, bilginin ve ilgili varlıkların, yetkilendirilmiş kullanıcılara zamanında ve gerektiğinde erişimin verilebiliyor olmasıdır.

Samsung Electronics Türkiye bilgi güvenliği temel hedeflerimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korumak, bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesinin sağlamaktır.

Her kademeden tüm personelimiz en az her yıl yapılan risk değerlendirme ve işleme çalışmaları sonucu güncellenen “Bilgi Güvenliği Politikası” dâhilinde yürürlükte olan güncel hedeflerin, aksiyonların ve performans göstergelerinin gereksinimlerini karşılayacağını taahhüt etmektedir.

 

Jeff Jo
CEO
Samsung Electronics Türkiye