Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Daha iyi bir gelecek
yaratmak için farklı bir
kültürü teşvik etmek

Daha iyi bir gelecek yaratmak için farklı bir kültürü teşvik etmek

Ancak kendiniz olursanız daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz

Samsung olarak, inovasyon ve büyümenin kapsayıcı bir kültür ve çeşitlilik içeren bir işgücü tarafından yönlendirildiğine inanıyoruz.
Herkesin ait olduğu ve eşit fırsatlara sahip olduğu, yeteneklerimize kendileri gibi olma konusunda ilham veren küresel bir ekip oluşturmayı amaçlıyoruz. Müşterilerimiz, ortaklarımız ve topluluklarımız için birlikte daha iyi bir yarın inşa ediyoruz.

Samsung Çalışanları

Çalışanlarımız, Samsung’a farklı deneyimler ve bakış açıları getirdikleri için
daha iyi yarınlar inşa etmemizi mümkün kılıyorlar.

Leslie Baker

B2B Sales Management / USA

Samsung ailesine katıldığımızdan bu yana çeşitlilik ve kapsayıcılık, benimsediğimiz, teşvik ettiğimiz ve desteklediğimiz konular arasında. Her gün, kendimiz olma ve özümüzden ödün vermeden kendimizle gurur duyma konusunda bizi destekleyen bir şirkette çalışıyor olmak inanılmaz bir deneyim.

Seth Nicaulas Brown

Business Strategy / USA

Her gün, etrafımızdaki dünyayı ve hizmet verdiğimiz müşterileri yansıtacak şekilde, her seviyede daha çeşitli ve kapsayıcı bir iş gücü yaratmak üzere motive olmuş bir şekilde uyanıyoruz. Düşünce, beceri ve deneyimde çeşitlilik, daha eşit ve adil bir ortam yaratmak için ekiplerin kapasitesini ve erişimini artırıyor.

Sajid Sadi

System Structure Design / USA

Kendiniz deneyimlemediğiniz sürece ihtiyaçları tam anlamıyla kavramanız olanaksız. Çeşitliliğin her türü, bu kavrayışı sağlamak için büyük önem taşıyor. Yalnızca ortak bir paydada buluşur ve hepimizin aidiyet hissettiği bir ortam yaratırsak topluma maksimum fayda sağlayabiliriz.

Charlotte Grant

Internal Communication / UK

Biz global bir şirketiz: Yani çeşitlilik barındırıyor; farklı din, ırk ve etnik kimliklerden insanlara yer veriyoruz. Böylesi bir ortamda kendi ön yargılarınızı anlamak ve onları açık bir şekilde kabul etmek, sizin sorumluluğunuz. Öte yandan, çalışanlarımızı ve müşterilerimizi önceliklendirmek de bizim sorumluluğumuz ve bu amaçla şirket dahilindeki topluluğumuzun şirket dışındaki muhataplarımızı yansıtmasını sağlamalıyız.

Laixin Zhang

Corporate Social Responsibility / China

China’da, dijitalleşme, zeka ve otomasyon sayesinde daha fazla kadın kendini sosyal ve ekonomik gelişime adayarak bilim ve teknoloji alanında özgüven sahibi, kendini geliştiren, sorumlu ve yaratıcı kadın yetenekler haline gelme yolunda hayallerinin peşinden koşuyor. Eğitim olanakları sunarak gelecekte bilim ve teknoloji alanında daha fazla kadın yetenek olmasını sağlayacağız.

Trang Thi Hoang

Counselling / Vietnam

Samsung bir iş yerinden çok daha fazlası; dünya için iyi şeyler yapmama olanak veriyor. Samsung çalışanları için değerlerini keşfetmelerine ve sağlıklı bir ruhsal yaşama kavuşmalarına yardımcı olacak psikolojik danışmanlık sayesinde paylaşma ve mutluluk mesajını yayıyorum. Bu, aynı zamanda Samsung’un teşvik ettiği ortak refah değerini de tanımlıyor. Bu daima gurur ve saygı duyduğum bir şey.

Kanokchon Taemchim

Manufacturing Line Management / Thailand

14 yıldır bu şirkette çalışıyorum. LGBTQ’yum ancak diğer çalışanlardan farklı olduğumu hiç hissetmedim. Hatta kendimi geliştirme fırsatına sahip oldum. Ekibim çeşitliliği teşvik ediyor ve cinsel kimliğim yerine becerilerimi vurgulayarak kariyer yolumda başarılı olabilmem için beni destekliyor. İşimden memnunum ve mümkün olduğunca uzun bir süre Samsung için çalışmaya devam edeceğim.

Kunj Sood

HR Business Partner / India

Engelli biri ve bir D&I konsey üyesi olarak, bu kültürel değişikliği yaratmanın ve kurum olarak daha kapsayıcı hale gelmenin bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. D&I konseyi, daha büyük bir hedefe doğru harika bir SIEL adımı ve bunun, Samsung’a farklı gruplardan en iyi yetenekleri katmaya yardımcı olacağına kesinlikle inanıyorum.

Sarah Alnahdi

Retail Operation / Saudi Arabia

Samsung Electronics için çalışan Saudi bir kadın olarak, herkese eşit davranılan bir ortamın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Hepimiz, şirket hedeflerine ve iş ortamını geliştirme amacına doğru tek bir ruh halinde çalışıyoruz. Kendimi, daima yanımda olacak bir ailenin parçası gibi hissediyorum ve ben de onların yanındayım.

Rim Chehabi

Corporate Social Responsibility / UAE

Uzun ömürlü şirketler, ortak bir vizyonun peşinden giderken farklı bakış açılarını göz önüne almalarına yardımcı olacak zorlayıcı çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulamalarını yaratma ve uygulama konusunda harika bir iş başarırlar.

Hlubi Shivanda

Business Process Management / South Africa

Çeşitlilik ve kapsayıcılık, kurumumuzun geniş bir kişisel geçmiş, deneyim ve uzmanlık yelpazesinden faydalanmasına imkan tanır. Cinsel kimlik, ırk, renk veya inanç göz önüne alınmaksızın herkesin sesini duyurabilmesinin iş açısından sağladığı avantajlar, çalıştığımız çeşitli pazarlarda gündemde kalma ve duyarlılığımızı koruma şeklimizden anlaşılabilir.

Constanza Sepulveda

CS Planning / Colombia

Ekibime liderlik etme fırsatı elde ettiğimden bu yana inovasyon, karar ve sonuçlarımızı güçlendirebilecek, çeşitlilik sahibi bir ekibi nasıl kurabileceğimi tam anlamıyla anladım. D&I, bir çeşit adalet modasından çok daha fazlası. Aynı zamanda verimlilik, kalite ve başarı alanında bir iş stratejisi.

Çalışan Kaynakları Grupları (ÇKG’ler)

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığa saygı gösteren bir kültürün, devamlı inovasyon için gerekli olduğuna inanıyoruz.
Çalışan Kaynak Gruplarımız, insanları fikir ve görüş değiş tokuşu yapmak üzere bir araya getirir ve sonuç olarak
birbirimizin farklı yönlerinden bir şeyler öğrenerek bunları takdir edebilir ve değerli kaynaklara dönüştürebiliriz.

* Samsung’da US, Europe, Latin America ve Southwest Asia dahil olmak üzere cinsiyet, LGBTQ+, ırk, çalışan ebeveynler, gaziler vb. farklı alanlarda çeşitli ERG’ler bulunmaktadır.

Initiative Highlights

Farklı bölgelerde değişik
D&I aktiviteleri sayesinde kapsayıcı bir kurumsal kültür yaratma çabalarımıza devam ediyoruz.

Öğrenme ve gelişim

Hem Samsung’da hem de toplumun genelinde değişime öncü olmaları yönünde çalışanlarımıza güç veriyoruz.

Samsung’da çalışanlarımıza en iyi ve en kapsayıcı liderler olmaları için onlara büyüme ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Buna; geniş bir bakış açısı, tarafsızlığı sağlamak için düşünce yapısını yeninden şekillendirme ve yeniliği ortaya çıkarmak için kapsayıcı uygulamalar hakkındaki farkındalık oluşturmak da dahildir.

Düşünce yapısını yeniden oluşturma

Bir ekip içindeki çeşitliliğin değerini kabul
etme

Farkındalık yaratma

Çeşitlilik ve
Kapsayıcılığın iş
& açısından öneminin
farkına varma

Kapsayıcılığı hayata
geçirme

Değişime öncülük etmek
için çeşitli ve
kapsayıcı ilişkiler
geliştirme

Lider düzeyinde

Çeşitlilik ile kapsayıcı bir kültürü
yetiştirmeleri için ekip liderlerine
rehberlik etme

Personel düzeyinde

Kendisi ya da diğerleri hakkında
bilgi sahibi olma

Ekip düzeyinde

Çeşitlilikleri barındıran kapsayıcı
ilişkiler geliştirme

Samsung’da Kadınlar

Kendi alanlarında üstün başarı göstermekte olan yetenekli kadınları destekleyerek
geleceğin kadın liderlerini yetiştirmeye kendimizi adadık.

Status of women's leadership by position and job function of SEC
Samsung’da Kadınlar (Global) 2011 2016 2021
İş fonksiyonu Teknoloji (%) 15.0 16.6 18.8
Satış ve Pazarlama (%) 28.0 29.0 32.3
Liderlik Üst Düzey Yöneticiler (%) 1.5 6.2 6.5
Yöneticiler (%) 9.0 12.7 16.1

Samsung’da Kadınlar
(iş fonksiyonuna göre)

Samsung’da kadınlar (iş fonksiyonuna göre) Teknoloji (%) 2011 %15,0 / 2016 %16,6 / 2021 %18,8; Satış ve Pazarlama (%) 2011 %28,0 / 2016 %29,0 / 2021 %32,3. Teknoloji, Satış ve Pazarlama pozisyonlarında çalışan kadın çalışanların oranı 2011’den 2021’e dek açıkça artmıştır.
Samsung’da kadınlar (iş fonksiyonuna göre) Teknoloji (%) 2011 %15,0 / 2016 %16,6 / 2021 %18,8; Satış ve Pazarlama (%) 2011 %28,0 / 2016 %29,0 / 2021 %32,3. Teknoloji, Satış ve Pazarlama pozisyonlarında çalışan kadın çalışanların oranı 2011’den 2021’e dek açıkça artmıştır.

Samsung’da Kadınlar
(liderliğe göre)

Samsung’da kadınlar (liderliğe göre) Üst Düzey Yöneticiler (%) 2011 %1,5 / 2016 %6,2 / 2021 %6,5, Yöneticiler (%) 2011 %9,0 / 2016 %12,7 / 2021 %16,1. Kadın Üst Düzey Yönetici ve Yöneticilerin oranı 2011’den 2021’e dek artış göstermiştir. Samsung’da kadınlar (liderliğe göre) Üst Düzey Yöneticiler (%) 2011 %1,5 / 2016 %6,2 / 2021 %6,5, Yöneticiler (%) 2011 %9,0 / 2016 %12,7 / 2021 %16,1. Kadın Üst Düzey Yönetici ve Yöneticilerin oranı 2011’den 2021’e dek artış göstermiştir.

Takdir ve Ödüller

Daha fazla çeşitlilik ve kapsayıcılık için iletişim ve katılım yaratma yolculuğumuza başladığımızdan bu yana çabalarımız; eylem grupları, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları tarafından takdir topluyor. Özellikle de Forbes’un “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesine girmemiz ve
America’nın “Gaziler için En İyi İşverenler” listesinde iki yıl üst üste (2020-21) yer almamız, oldukça büyük başarılar.