* Asosiy funktsiya asosiy xususiyatdan farq qilishi mumkin