* Asosiy funktsiya asosiy xususiyatdan farq qilishi mumkin

* Asosiy funktsiya asosiy xususiyatdan farq qilishi mumkin