Hành động vì khí hậu

Hành động vì khí hậu

Chúng tôi theo đuổi mục tiêu
lượng phát thải carbon bằng không
vì một tương lai bền vững

Chúng tôi theo đuổi mục tiêu lượng phát thải carbon bằng không vì một tương lai bền vững

Biến đổi khí hậu là một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến toàn thế giới. Chúng tôi tìm cách giải quyết vấn đề toàn cầu bằng cách giảm phát thải khí nhà kính trực tiếp, mở rộng việc sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn và phát triển các sản phẩm tiết kiệm năng lượng cao.

Thực hiện hành động chống biến đổi khí hậu

Để đối phó với biến đổi khí hậu, Samsung Electronics tiến hành nhiều dự án giảm phát thải GHG khác nhau không chỉ tại các cơ sở kinh doanh về phát thải khí nhà kính trực tiếp mà còn trong toàn bộ chuỗi giá trị, bao gồm năng lượng và hàng hóa được sử dụng cho hoạt động kinh doanh, kho vận và các nhà cung cấp của chúng tôi.

Kế hoạch hành động

Quy Trình Đánh Giá và Ứng phó

 • 01

  Xác định các hiện tượng và vấn đề biến đổi khí hậu

 • 02

  Phân tích tác động, rủi ro và các yếu tố cơ hội

  Tiêu chí phân tích rủi ro và cơ hội : Mối quan tâm của bên liên quan/Xu hướng trong ngành/Tác động về mặt kinh doanh/Năng lực nội bộ/Xác suất xuất hiện

 • 03

  Thiết lập chiến lược ứng phó

 • 04

  Thực hiện và giám sát các dự án

 • 05

  Phân tích kết quả và so sánh với mục tiêu

Phân tích rủi ro và cơ hội

Rủi ro
và cơ hội chuyển đổi
Rủi ro và cơ hội về biến đổi khí hậu Tác động tài chính của rủi ro về biến đổi khí hậu Tác động tài chính của cơ hội về biến đổi khí hậu
1. Mua bán phát thải GHG Ngắn
hạn
Chi phí gia tăng do tăng giá giấy phép phát thải GHG và các quy định xả thải chất gây ô nhiễm được củng cố * Tham khảo Báo cáo kinh doanh hàng năm Việc mua giấy phép được giảm thiểu thông qua các hoạt động giảm phát thải GHG Giảm bớt sự nhạy cảm về giá bằng cách đạt được giấy phép thông qua các dự án hợp tác với các đối tác bên ngoài
2. Áp dụng các công nghệ hiệu quả cao Ngắn
hạn
Tăng cường đầu tư vào thiết bị hiệu quả cao, thiết bị giảm phát thải GHG và thiết bị tái chế tài nguyên nước Tăng cường đầu tư R&D nhằm phát triển các công nghệ giảm phát thải tiên tiến Giảm phát thải GHG và chi phí năng lượng của các cơ sở kinh doanh Tạo ra các cơ hội kinh doanh như hệ thống quản lý năng lượng
3. Những thay đổi về hành vi của khách hàng Trung
hạn
Tăng chi phí để đạt được chứng nhận sản phẩm hiệu quả cao và thân thiện với môi trường Giảm doanh số bán sản phẩm với xếp hạng hiệu quả năng lượng thấp Tăng chi phí R&D cho các sản phẩm hiệu quả cao và thân thiện với môi trường Ra mắt các sản phẩm có hiệu quả cao và có ý thức về môi trường dẫn đến tăng doanh số bán hàng và nhận thức về thương hiệu
4. Mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo Trung
hạn
Chi phí sản xuất tăng do chi phí năng lượng ngắn hạn tăng Giảm doanh số B2B do nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo của khách hàng Giảm chi phí năng lượng bằng cách tìm nguồn năng lượng tái tạo và tham gia vào các dự án phát điện tái tạo
Rủi ro
và cơ hội về vật chất
Rủi ro và cơ hội về biến đổi khí hậu Tác động tài chính của rủi ro về biến đổi khí hậu Tác động tài chính của cơ hội về biến đổi khí hậu
5. Thiên tai như bão và lũ lụt Ngắn
hạn
Tăng chi phí đầu tư cho việc lắp đặt các công trình môi trường/an toàn/khẩn cấp để phòng chống thiên tai Tăng chi phí phục hồi kinh doanh và mất cơ hội kinh doanh trong trường hợp thiên tai Giảm chi phí bảo hiểm thông qua đầu tư vào các công trình ứng phó với thiên tai Các cơ hội kinh doanh mới như ra mắt Mạng lưới An toàn và Thảm họa Quốc gia
6. Nhiệt độ toàn cầu tăng và bụi vàng Dài
hạn
Tăng chi phí vận hành cơ sở kinh doanh do lắp đặt thiết bị làm mát và sưởi ấm, v.v. Tăng chi phí đầu tư cho việc lắp đặt thiết bị phòng chống ô nhiễm không khí Tăng doanh số bán hàng từ việc mở rộng kinh doanh máy điều hòa không khí, máy lọc không khí và máy sấy hiệu quả cao

Giảm phát thải khí nhà kính và mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo

Samsung Electronics đang tập trung vào công tác giảm phát thải GHG và năng lượng được sử dụng trong sản xuất.
Mỗi cơ sở kinh doanh dự báo lượng phát thải GHG hàng năm và xác định các dự án giảm GHG được tối ưu hóa cho quy trình sản xuất, đồng thời thiết lập và thực hiện các kế hoạch giảm thiểu.
Kể từ khi tuyên bố mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo vào năm 2018, chúng tôi đã tính đến các chính sách và cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo ở các khu vực khác nhau trên toàn cầu nhằm đưa ra các kế hoạch chuyển đổi năng lượng tái tạo cụ thể và thực hiện chúng theo trình tự.

Giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình sử dụng sản phẩm

Hội đồng Sinh thái bao gồm các chuyên gia môi trường và các nhóm tư vấn cấp bộ phận tại Samsung Electronics. Họ giám sát các công nghệ tiết kiệm năng lượng và các xu hướng quản lý môi trường và đưa ra các chiến lược để cải thiện hiệu quả năng lượng của sản phẩm mới nhằm giảm phát thải GHG trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Chúng tôi hỗ trợ các nhà cung cấp sử dụng năng lượng tái tạo

Để giúp các đối tác kinh doanh chính của chúng tôi giảm khí nhà kính và sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn, Samsung Electronics đã trở thành thành viên của Chuỗi Cung ứng CDP kể từ năm 2019, yêu cầu các nhà cung cấp có khối lượng giao dịch cao hơn 80% đặt ra các mục tiêu giảm GHG. Chúng tôi cung cấp đào tạo về cách trả lời bảng câu hỏi về Biến đổi Khí hậu CDP cho các nhà cung cấp chính và liên tục theo dõi lượng phát thải GHG và mục tiêu của họ. Ngoài ra, chúng tôi chia sẻ thông tin về việc áp dụng năng lượng tái tạo cao hơn và dự tính các phương thức hợp tác thông qua Hội đồng Năng lượng Tái tạo.
Các nhà cung cấp đặt mục tiêu giảm GHG được hưởng ưu đãi. Chúng tôi cam kết tích cực hợp tác và cung cấp hỗ trợ cho họ để nhiều nhà cung cấp hơn có thể tham gia vào các nỗ lực giảm khí nhà kính trong tương lai.