Sigurnost

Sigurnost

Samsung Knox,
kako u potpunosti štitimo vaš uređaj i uslugu

Samsung Knox,
kako u potpunosti štitimo vaš uređaj i uslugu

Samsung Knox štiti vaše uređaje i usluge pomoću naših opsežnih sigurnosnih principa i dubokih partnerstava.
Neumorno radimo kako bismo osigurali da možete vjerovati Samsung Knox-u za potpunu zaštitu vaših podataka i načina života.

Samsung Knox Principi Sigurnosti

Mi gradimo naš lanac povjerenja od Root of Trust (RoT) hardvera otpornog na neovlašteno korištenje.

Naš Root of Trust (RoT) duboko je ugrađen u naše čipove i nije izložen vanjskom svijetu dok je dostupan samo ograničenom skupu aplikacija.
Osiguravamo da se naše primarne softverske funkcije ne mijenjaju dok nudimo cjelovitu zaštitu ličnih podataka.
Naše hardverski podržane sigurnosne funkcije omogućavaju našim korisnicima da se osjećaju sigurno i zadrže bezbrižnost.

Pružamo namjensko okruženje za izvršavanje koje obrađuje osjetljive i povjerljive podatke istovremeno štiti od napada zlonamjernog softvera.

Zaštićene aplikacije za reprodukciju videa, autentifikaciju korisnika i aplikacije za plaćanje rade u našem sigurnom okruženju. Za aplikacije za autentifikaciju korisnika, naše sigurno okruženje za izvršavanje blokira neovlašteni pristup osjetljivim biometrijskim informacijama. Za aplikacije za plaćanje, naše sigurno okruženje za izvršenje osigurava sigurno rukovanje platnim transakcijama.

Veoma osjetljivi podaci kao što su biometrija, PIN ili PII vrijednosti pohranjeni su u potpuno izoliranoj sigurnoj memoriji koja je otporna na prijetnje od curenja podataka.

Naša potpuno izolirana sigurna pohrana također je otporna na fizičke napade.

Usvajamo dokazane kriptografske algoritme i tehnologiju kako bismo ponudili rješenja za zaštitu podataka.

Samsung-ovi proizvodi i usluge koriste međunarodno priznate i standardizirane kriptografske tehnologije. Osiguravamo implementaciju ovih kriptografskih tehnologija kroz certifikate kao što je Federal Information Processing Standard (FIPS). Podaci kupaca su sigurno pohranjeni u šifriranom obliku. Takvi mehanizmi zaštite podataka primjenjuju se i na podatke u stanju mirovanja i podatke u tranzitu.

Primjenjujemo robusne tehnologije provjere autentičnosti koje kvalificiraju samo određene korisnike za pristup našim uređajima i uslugama.

Širok spektar tehnologija za autentifikaciju korisnika kao što su PIN, uzorak, lozinka, otisak prsta i prepoznavanje šarenice se koriste u kombinaciji kako bi se ponudila robusna autentifikacija korisnika. Osim toga, Samsung Account se može koristiti za kontrolu pristupa internetskim uslugama, a naša višestruka autentifikacija se može primijeniti kako bi se omogućilo samo određenim korisnicima da pristupe i koriste uređaje, usluge i podatke.

Mi implementiramo tehnologije koje otkrivaju nezakonite aktivnosti neovlaštenog otvaranja vašeg uređaja i usluga. Proaktivno gradimo mehanizme koji obavještavaju i upozoravaju korisnike na ove aktivnosti kako bismo spriječili sve potencijalne prijetnje korisnicima.

Otkrivamo i sprječavamo pokušaje neovlaštenog pristupa našim proizvodima kako bismo osigurali da svaki proizvod ostane siguran i zdrav. Mi provjeravamo integritet izvršenog softvera u vrijeme pokretanja pomoću sigurnog pokretanja. Naša tehnologija verifikacije softvera prenosi se na ažuriranja softvera čime se sprječava neprovjerena instalacija ažuriranja. Naša tehnologija zaštite u realnom vremenu pruža stalnu zaštitu nad softverom koji se izvršava i osjetljivim podacima.

Primjenjujemo najnovija sigurnosna ažuriranja i zakrpe za borbu protiv napada iz stalno promjenjivog zlonamjernog softvera i hakerskih krugova.

Samsung proizvodi pružaju sigurnosna ažuriranja putem raznih kanala. Nudimo ažuriranja preko mreže, kao i periodična i hitna sigurnosna ažuriranja za široko i brzo rješavanje ranjivosti.

Od koncepta do kraja životnog vijeka, slijedimo strogi sigurnosni proces razvoja koji pokriva cijeli životni vijek naših proizvoda i korisničko iskustvo.

Naše sigurnosne politike se protežu na klasifikaciju, rukovanje i obradu načina na koji štitimo lične podatke i druge oblike povjerljivih podataka. Prolazimo kroz rigorozne preglede sigurnosnog dizajna koji uzimaju u obzir sve vrste vektora napada. Stalno pratimo okruženje prijetnji u potrazi za novim prijetnjama nad našim uređajima i uslugama.

Pružati sveobuhvatnu sigurnost
sa certificiranom sigurnosnom platformom Knox

Samsung-ova Knox sigurnosna platforma je temelj za zaštitu ličnog uređaja, poslovnog rješenja i usluge.
Knox sigurnosna platforma se sastoji od više slojeva odbrambenih i sigurnosnih mehanizama koji štite podatke od zlonamjernog softvera i prijetnji. Sigurnosna platforma Knox je dokazana i certificirana od strane brojnih vladinih agencija, tijela za certifikaciju sigurnosti i dobavljača sigurnosti trećih strana.
Od trenutka kada korisnik uključi uređaj, Knox sigurnosna platforma štiti uređaj i usluge.

Knox sigurnosna tehnologija duboko ugrađena u naše proizvode

Samsung Knox pruža digitalno okruženje u kojem kupci mogu bezbjedno koristiti naše proizvode i usluge.
「Secured by Knox」 garantuje sigurnost

Mobilno

Knox bezbjedno štiti povjerljive i osjetljive podatke na svakom nivou u Samsung Galaxy uređaju.
Od trenutka kada se Galaxy uređaj uključi, Knox pruža neprekidnu zaštitu u realnom vremenu.

TV

Knox bezbjedno pruža međusektorsku zaštitu korisničkih podataka i usluga od Samsung Smart TV uređaja do onlajn platformi i usluga.
Korisnicima pružamo sigurno i optimizirano TV iskustvo.

Kućni aparati

Knox-ova robusna autentifikacija i dokazana tehnologija kriptografije su okosnica za sigurnu kontrolu i nadgledanje SmartThings pametnih kućnih aparata kompanije Samsung.

Održavamo najviši nivo sigurnosti

Samsung blisko sarađuje sa istraživačkim zajednicama u oblasti sigurnosti širom svijeta u potrazi za sveobuhvatnom sigurnošću.
Sigurnosne greške i ranjivosti primamo sa različitih kanala, uključujući e-poštu i web lokaciju za prijavu. Brzo saniramo prijetnje i ranjivosti.
Također vodimo Bug Bounty Program, koji nagrađuje sigurnosne zajednice za pronalaženje i prijavljivanje sigurnosnih propusta.

Prijavite sigurnosne greške i ranjivosti

Podstičemo istraživače da prijave sigurnosne greške i ranjivosti na dole navedenoj stranici. Svaki izvještaj ćemo obraditi brzo i pažljivo.

Unapređujemo istraživanja u sigurnosnoj tehnologiji

Neprestano istražujemo i razvijamo tehnologije za sigurnost i zaštitu privatnosti koje podižu ljestvicu sigurnosti i dostupnosti Samsung proizvoda i usluga.