Etika

Etika

Pravična i transparentna
korporativna kultura

Pravična i transparentna
korporativna kultura

Ugrađujemo integritet u svakodnevno poslovanje kako bismo ispunili
svoju društvenu ulogu i odgovornost na način koji odgovara našem
statusu vrhunske globalne kompanije.

Ugrađujemo integritet u svakodnevno poslovanje kako bismo ispunili
svoju društvenu ulogu i odgovornost na način koji odgovara našem
statusu vrhunske globalne kompanije.

Kako se naše poslovanje širi po brojnim zemljama diljem svijeta, prepoznajemo i analiziramo razlike u zakonima, propisima i praksama u određenim zemljama dok poslujemo na zakonit i etičan način. Također razvijamo i provodimo globalne politike zaštite ličnih podataka kako bismo poštovali privatnost naših korisnika i zaposlenika i zaštitili njihove lične podatke. Naše napore da sistematski upravljamo usklađenošću i etičkim rizicima predvode Globalni kodeks ponašanja i Smjernice poslovnog ponašanja kompanije Samsung koji vode sve naše zaposlenike u poduzimanju radnji i donošenju vrijednosnih zaključaka. Naš Tim za usklađenost, koji je prije bio u sastavu Pravne kancelarije, sada podnosi izvještaje direktno izvršnom direktoru, a vođa Tima za usklađenost prisustvuje svim sastancima odbora kako bi podržao važne odluke koje odbor donosi. Upravljamo namjenskim organizacijama u svakom poslovnom odjelu i stranim regionalnim kancelarijama, kako bismo upravljali pitanjima usklađenosti koja se odnose na svako poslovanje i regiju.

Etičko upravljanje

Svoj Globalni kodeks ponašanja (‘Poslovne principe kompanije Samsung’) otkrivamo našim dobavljačima, korisnicima i drugim vanjskim zainteresiranim stranama, kao i našim zaposlenicima putem naše web stranice za etičko upravljanje, i osiguravamo kanal za izvještavanje o bilo kakvom kršenju etičkih standarda. Osim toga, ‘Smjernice poslovnog ponašanja zaposlenika’ koje služe kao etički standardi za naše zaposlenike prevedene su i dostupne na ukupno 15 jezika (uključujući korejski) i učitane na naš interni internet. Relevantni detalji se diseminiraju i dijele među svim našim zaposlenicima diljem svijeta putem kolektivne, mrežne i audio/vizualne obuke, koja se nudi najmanje jednom godišnje, ako ne i češće. Posebne ‘Smjernice poslovanja’ također se osiguravaju našim dobavljačima kako bi se uspostavile transparentne poslovne prakse.

Upravljanje usklađenošću

Naš program usklađenosti ima za cilj uspostaviti korporativnu kulturu zasnovanu na usklađenosti, kako bi se minimizirali poslovni rizici koji mogu nastati uslijed određivanja cijena ili kršenja prava intelektualnog vlasništva i preuzeti veću odgovornost na područjima ljudskih prava, zdravlja i sigurnosti i okoline. Sistem upravljanja usklađenošću programa (CPMS), informatički sistem razvijen za upravljanje rizicima povezanim s usklađenošću, osigurava naše politike specifične za područje i detalje regionalnog praćenja problema. Naš Korisnička podrška radi i pruža pomoć zaposlenicima u postavljanju pojedinačnih upita stručnjacima kad god imaju pitanja u vezi s poslom ili kada smatraju da su naše smjernice nedovoljne za utvrđivanje nezakonitosti. Naš sistem uzbunjivanja, razvijen za naše zaposlenike u okviru CPMS-a, djeluje na način koji čvrsto garantuje povjerljivost uzbunjivača.

Proces
upravljanja
usklađenošću

  • Prevencija

    Ponuditi obuku za zaposlenike, vodiče za specifične oblasti, samoprovjere koje se baziraju na sistemima, upravljanje Službom za pomoć, nadziranje i upravljanje novim i revidiranim odredbama

  • Praćenje

    Provoditi redovno/ad-hoc praćenje putem namjenskih jedinica ili osoblja

Politika privatnosti

Službeno smo najavili našu globalnu standardnu politiku privatnosti i razvili relevantne politike koje odražavaju regulatorne uslove specifične za regiju i lokalne karakteristike. Kao rezultat takvih poduhvata, naši zaposlenici dobivaju ‘Vodič globalnih ličnih podataka’ i ‘Vodič za upravljanje vanjskom obradom ličnih podataka’ koji se koriste kao propisi o upravljanju. Svojim procesima i sistemima upravljamo na način koji uključuje relevantne politike u naše svakodnevno poslovno ponašanje i nastavljamo s pregledima i pružanjem obuke širom kompanije.

 

Rad namjenskih jedinica

Kreiranje Globalne kancelarije za privatnost unutar Pravne kancelarije korporacije pod direktnim liderstvom izvršnog direktora Imenujte advokate zadužene za politiku privatnosti u odgovarajućim poslovnim odjelima Dodijeliti advokate zadužene za pravila privatnosti u odgovarajućim poslovnim odjeljenjima
 

Pojačan pregled rada pravila privatnosti/sistemi upravljanja

Vršite redovne preglede i napravite potrebna poboljšanja u našim sistemima i uslugama za naše korisnike i zaposlenike radi njihovog upravljačkog, tehničkog i fizičkog sistema zaštite koji upravlja cjelokupnim procesom prikupljanja, obrade i odlaganja podataka
 

Obuka za politiku privatnosti

Osigurajte obuku o politici privatnosti na/izvan mreže koja uzima u obzir karakteristike posla specifične za odjel (planiranje, istraživanje i razvoj, marketing itd.), kao i osnovnu obuku koja se odnosi na sve zaposlenike
 

Rad Sistema pravnog upravljanja privatnošću (PLMS)

Uvedite obavezu poduzimanja preventivnih mjera korištenjem kontrolnog popisa za zaštitu privatnosti podataka, razvijenog radi pregleda rizika privatnosti podataka u svakoj fazi proizvoda i usluga, od planiranja i razvoja do rada i ukidanja, dok se takav popis provjerava putem namjenskih advokata