Провери информационните кодове на моята перална машина

Ако пералната машина не тръгва, можете да видите информационния код на екрана. Проверете кодовете и упътванията по-долу и опитайте дадените предложения. Ако някой код продължи да се показва на екрана, обърнете се към местен сервиз на Samsung за допълнително съдействие.

Какво представлява информационният код?

Пералната машина показва информационните кодове, които могат да Ви помогнат да разберете какво се случва с вашата машина. Затова, ако пералната машина не тръгва, най-напред вижте контролния панел. В повечето случаи това не се дължи на механичен проблем.

Често показвани информационни кодове

4C, 4E, E1 

Няма подаване на вода.

- Уверете се, че крановете за вода са отворени.

- Уверете се, че маркучите за вода не са затлачени.

- Уверете се, че крановете за вода не са замръзнали.

- Уверете се, че пералната машина работи с достатъчно налягане на водата.

- Уверете се, че кранът за студената вода и този за топлата са правилно свързани.

- Почистете мрежестия филтър, тъй като може да е затлачен.

- Всички бутони ще бъдат изключени за 3 минути след показването на информационните кодове.

5C, 5E

Водата не се оттича.

- Уверете се, че дренажният маркуч не е замръзнал или затлачен.

- Уверете се, че дренажният маркуч е разположен правилно в зависимост от типа свързване.

- Почистете филтъра за замърсявания, тъй като може да е затлачен.

- Уверете се, че дренажният маркуч е изпънат по цялата дължина на дренажната система.

- Ако информационният код не изчезва, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

dC, dE

Включване на пералната машина с отворена врата.

- Уверете се, че вратата е добре затворена.

- Уверете се, че няма захванато от вратата пране.

OC, OE, OF

Водата е преляла.

- Рестартирайте след центрофугата.

- Ако информационният код не изчезва от дисплея, обърнете се към местния сервиз на Samsung.

Ub, UE

Центрофугата не работи.

- Уверете се, че прането е разпределено равномерно.

- Уверете се, че пералната машина е разположена върху стабилна равна повърхност.

- Преразпределете товара.

- Ако трябва да изперете само една дреха, вижте съобщението на дисплея.

AC, AE

Проверете връзката между основния и спомагателните захранващи блокове 

- Изключете машината и рестартирайте цикъла.

- Ако информационният код не изчезва, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.

DDC, ddC

Вратичката за добавяне на пране е отворена без да натискате бутона Start/Pause (Начало/Пауза) (Задържане за стартиране).

Това съобщение се появява когато отворите вратичката за добавяне на пране без да натиснете бутона Start/Pause (Начало/Пауза) (Задържане за стартиране). Ако това се случи, направете някое от следните:

- Натиснете вратичката за добавяне на пране, за да се затвори добре. След това натиснете и задръжте Start/Pause (Начало/Пауза) (Задържане за стартиране) и опитайте отново.

- За да добавите пране, отворете вратичката за добавяне на пране и го сложете. Затворете добре вратичката за добавяне на пране. След това натиснете и задръжте Start/Pause (Начало/Пауза) (Задържане за стартиране), за да възобновите програмата.

Забележка: 

 • Ако намерите информационен код, който не е описан на тази страница, намерете упътване с конкретния номер на модела.
 • Възможно е в зависимост от модела да виждате различни кодове.
 • Ако не можете да изчистите информационния код от пералната машина, се свържете със сервиз на Samsung за допълнително съдействие.

Допълнителни информационни кодове

Уверете се, че захранващият маркуч за студена вода е добре свързан към крана за студената вода. Ако е свързан към крана за топлата вода, при някои програми прането може да се деформира.

Решения

 • Уверете се, че захранващият маркуч за студена вода е добре свързан към крана за студената вода. 
 • Изключете машината и рестартирайте цикъла.

Забележка: 

 • Възможно е в зависимост от модела да виждате различни кодове.
 • Ако някой код продължи да се показва на екрана, обърнете се към сервиз на Samsung за допълнително съдействие. 

Дисплей за допълнително плакнене.

Решения

 • Показването на код за допълнително плакнене означава отчитане на дисбаланс.
 • Изчистване на дисплея чрез натискането на произволен бутон.

Забележка: 

 • Възможно е в зависимост от модела да виждате различни кодове.
 • Ако някой код продължи да се показва на екрана, обърнете се към сервиз на Samsung за допълнително съдействие. 

Заключването/отключването на основната вратичка не работи изправно.

Решения

 • Изключете машината и рестартирайте цикъла.

Забележка: 

 • Възможно е в зависимост от модела да виждате различни кодове.
 • Ако някой код продължи да се показва на екрана, обърнете се към сервиз на Samsung за допълнително съдействие. 

Заключването/отключването на вратичката за добавяне на пране не работи изправно.

Решения

 • Изключете машината и рестартирайте цикъла.

Забележка: 

 • Възможно е в зависимост от модела да виждате различни кодове.
 • Ако някой код продължи да се показва на екрана, обърнете се към сервиз на Samsung за допълнително съдействие. 

Проверете дренажния маркуч.

Решения

 • Уверете се, че краят на дренажния маркуч не е оставен на пода.
 • Уверете се, че дренажният маркуч не е затлачен.

Забележка: 

 • Възможно е в зависимост от модела да виждате различни кодове.
 • Ако някой код продължи да се показва на екрана, обърнете се към сервиз на Samsung за допълнително съдействие. 

Проверете дали моторът на барабана работи.

Решения

Опитайте да рестартирате цикъла.

Забележка: 

 • Възможно е в зависимост от модела да виждате различни кодове.
 • Ако някой код продължи да се показва на екрана, обърнете се към сервиз на Samsung за допълнително съдействие. 

Проверете дали пулсиращият мотор работи.

Решения

 • Опитайте да рестартирате цикъла.

Забележка: 

 • Възможно е в зависимост от модела да виждате различни кодове.
 • Ако някой код продължи да се показва на екрана, обърнете се към сервиз на Samsung за допълнително съдействие. 

Микроелектромеханичният датчик не работи изправно. Микроелектромеханичният датчик по същество представлява сензор за вибрации, който контролира натоварването, на което е подложена машината при липса на баланс.

Решения

 • Изключете машината и рестартирайте цикъла.

Забележка: 

 • Възможно е в зависимост от модела да виждате различни кодове.
 • Ако някой код продължи да се показва на екрана, обърнете се към сервиз на Samsung за допълнително съдействие. 

Този код може да се появи, когато захранването на машината е било прекъснато или неравномерно. (Отчетено е ниско напрежение или електронното управление трябва да бъде проверено.)

Решения

 • Проверете дали захранването работи изправно.
 • Проверете дали захранващият кабел е включен.

Забележка: 

 • Възможно е в зависимост от модела да виждате различни кодове.
 • Ако някой код продължи да се показва на екрана, обърнете се към сервиз на Samsung за допълнително съдействие. 

Проверете системата за нагряване до висока температура. 

Решения

 • Изключете машината и рестартирайте цикъла.

Забележка: 

 • Възможно е в зависимост от модела да виждате различни кодове.
 • Ако някой код продължи да се показва на екрана, обърнете се към сервиз на Samsung за допълнително съдействие. 

Датчикът за нивото на водата работи изправно.

Решения

 • Изключете машината и рестартирайте цикъла.

Забележка: 

 • Възможно е в зависимост от модела да виждате различни кодове.
 • Ако някой код продължи да се показва на екрана, обърнете се към сервиз на Samsung за допълнително съдействие. 

Проверете връзката между основния и инверторните захранващи блокове.

Решения

 • Проверете инверторната печатна платка и кабелните снопове.
 • В зависимост от състоянието е възможно машината автоматично да се върне към нормална работа.
 • Изключете машината и рестартирайте цикъла.

Забележка: 

 • Възможно е в зависимост от модела да виждате различни кодове.
 • Ако някой код продължи да се показва на екрана, обърнете се към сервиз на Samsung за допълнително съдействие. 

PC, PE

Когато позицията на съединителя не може да бъде отчетена.

PC1, PE1

След като позицията на съединителя бъде отчетена, ако сигналът от съединителния отсек се обърка.

Решения

 • Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Забележка: 

 • Възможно е в зависимост от модела да виждате различни кодове.
 • Ако някой код продължи да се показва на екрана, обърнете се към сервиз на Samsung за допълнително съдействие. 

Благодарим Ви за обратната връзка