Как да нивелирам пералнята?

Едно от най-важните неща при използването на пералнята е нейното нивелирането. Уверете се, че пералнята е монтирана на равен, твърд под, който не е хлъзгав. Ако подът не е равен, използвайте изравняващите крачета, за да регулирате височината на пералнята.

Контролни списъци преди нивелиране

 • Уверете се, че транспортните болтове са отстранени (само за перални с предно зареждане).
 • Уверете се, че пералнята не докосва други предмети.
 • Уверете се, че добавеното количество пране е балансирано.
 • Моторът може да издава шум при нормална работа.
 • Гащеризоните или дрехите с метални детайли може да са причина на шум по време на пране. Това е нормално.
 • Метални предмети като монети може да причинят шум. След като прането приключи, извадете тези предмети от барабана или кутията на филтъра.
 • Осигурете поне 10 cm свободно пространство отстрани и отзад на пералнята. 

Забележка:

 • Моля, внимателно прочетете всички важни предупреждения и инструкции за безопасност, посочени в ръководството на потребителя.
 • Внимавайте да не се нараните, докато извършвате какъвто и да е ремонт. 

Следните инструменти може да са ви необходими в процеса на нивелиране. (Тези инструменти не се доставят заедно с пералнята.)

 • Гаечен ключ
Гаечен ключ.
 • Отвертка с плоска глава
Отвертка с плоска глава.
 • Нивелир
Нивелир.

Забележка: Дизайнът на частите и принадлежностите може да се различава от дадените по-горе снимки.

Поставете нивелир в горната част на пералнята и проверете дали стои равно. 

 

Регулиране на изравняващите крачета

Стъпка 1. Разхлабете фиксиращите гайки на изравняващите крачета с помощта на гаечния ключ.

Стъпка 2. Завъртете затягащата гайка по посока на часовниковата стрелка, за да ги разхлабите. Нивелирайте пералнята, ръчно регулирайки нивелиращите крачета с гаечния ключ.

 • За да повишите височината, завъртете скобата (гайката за височина) обратно на часовниковата стрелка.
 • За да спуснете надолу вратата, завъртете скобата (гайката за височина) обратно на часовниковата стрелка. 
Завъртете затягащата гайка по посока на часовниковата стрелка, за да я разхлабите.

Стъпка 3. Когато приключите, затегнете затягащата гайка, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка.

Затегнете затягащата гайка.

Стъпка 4. Проверете нивелирането, използвайки нивелир (и 4-те страни на машината трябва да бъдат нивелирани).

Стъпка 5. Ако възникнат прекомерни вибрации или въртене, прекратете цикъла и регулирайте отново лявата/дясната страна на крачетата.

Забележка: Прилагане на прекомерна сила може да повреди изравняващите крачета.

Вижте дали пералнята е нивелирана, като проверите позицията на барабана.

Плъзнете пералнята на мястото, където трябва да стои. Отворете капака на пералнята и изсипете водата в барабана малко под отбелязаното ниво на пулсатора.

 • Ако пералнята е нивелирана, пулсаторът ще бъде разположен в центъра на водата.
 • Ако не е, изравнете пералнята, като завъртите предните нивелиращи крачета по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, както е необходимо.
Проверка на позицията на барабана на пералня с горно зареждане.

Регулиране на изравняващите крачета

Нивелирайте пералнята, ръчно регулирайки нивелиращите крачета.

Стъпка 1. Завъртете нивелиращите крачета (A) по посока на часовниковата стрелка, за да ги разхлабите. Нивелирайте пералнята, ръчно регулирайки нивелиращите крачета. 

Завъртете нивелиращите крачета по посока на часовниковата стрелка, за да ги разхлабите.

Стъпка 2. Когато приключите нивелирането, затегнете гайките (B), ако същите са предвидени (някои модели може да ги нямат).

Затегнете гайките.

Препоръчително е да стартирате режима за калибриране, след като завършите с нивелирането. Проверката на пералнята с този режим ще ви помогне да постигнете балансирана работа и подобрена производителност на прането.

Всеки тип уред притежава различен режим за калибриране (перални с предно и горно зареждане). При нормални условия режимът за калибриране отнема 3 или 5 минути (в зависимост от модела, който имате).

Научете повече за режима за калибриране на Как да пусна режима за калибриране на пералнята.

Благодарим Ви за обратната връзка