Как да управлявате пералнята със SmartThings

След като сте свързали пералнята към SmartThings, може би се чудите как точно да я управлявате. Моля, проверете дадените по-долу инструкции. 

Ако все още не сте свързали пералнята със SmartThings, щракнете тук, за да видите как да я свържете.

Забележка: Показаните на екрана изображения, като цикли и опции, може да се различават в зависимост от моделите, поддържащи функцията за свързване със SmartThings.

Активирайте „Smart Control“ (Интелигентно управление) на пералнята

Когато докоснете бутона [Smart control] (Интелигентно управление) на контролния панел, индикаторът на функцията ще се активира.

Интелигентно управление.

Ако индикаторът не е активен, върху бутона се изписва „Send to washer“ (Изпращане към пералнята).

Изпращане към пералнята.

Ако индикаторът е активен, върху бутона се изписва „Start“ (Старт).

Екран за стартиране.

Когато докоснете синьото поле в центъра на екрана, ще се появи списъкът с цикли. Превъртете надолу и изберете желания цикъл на пране, а след това докоснете бутона [OK] в долната част.

Списък с цикли на екрана.

Можете да регулирате данните на опциите за пране. Превъртете надолу първия екран на пералнята SmartThings и проверете данните на всеки списък с опции.

Екран с опции за пране.
  • Контрол на температурата на водата

Докоснете [Temp.] (Темп.), за да изберете желаната температура, а след това докоснете бутона [OK] в долната част.

Контрол на температурата на водата.
  • Брой изплаквания

Докоснете [Rinse] (Изплакване), за да изберете желания брой изплаквания, а след това докоснете бутона [OK] в долната част.

Избор на брой изплаквания.
  • Скорост на центрофугиране

Докоснете [Spin] (Центрофуга), за да изберете желаната скорост на центрофугиране, а след това докоснете бутона [OK] в долната част.

Скоростта на центрофугиране се измерва в обороти в минута (RPM) и се отнася до скоростта, с която барабанът се върти по време на цикъл на центрофугиране. Колкото е по-висока скоростта на центрофугиране на пералнята, толкова повече вода се изстисква от прането и толкова по-бързо ще изсъхне.

Избор на скорост на центрофугиране.
  • Създаване на собствен цикъл на пране

От представения списък с цикли на пране можете да изберете и запазите само тези цикли, които използвате често. Докоснете бутона [Minus] (Минус), за да го изтриете от списъка, или [Plus] (Плюс) в долната част, за да го добавите към списъка. Когато приключите с организирането на собствения цикъл, докоснете бутона [Save] (Запазване) в горната част.

Моят списък с цикли на екрана.
  • Безопасен режим за оставяне на прането

(1) Режим „отсъствие“: Ако сте извън дома си, този режим ще ви изпрати предупреждение за отлагане, преди планираният цикъл да започне.

(2) Аларма за забравено пране: Ако не извадите прането след приключване на цикъла, този режим ще ви алармира за забравеното пране. Можете да започнете цикъл на изплакване и центрофуга, за да предотвратите вмирисването на дрехите. Ако пералнята се изключи, алармата за забравено пране няма да е активна.

Аларма за забравено пране.
  • Настройка на предпочитан цикъл на пране

Можете да създадете цикъл на пране, включващ всички подробно описани опции, които предпочитате. Докоснете бутона [Plus] (Плюс), за да изберете данните за цикъла, температурата на водата, изплакването, центрофугата и накисването с пяна. Задайте название и докоснете бутона [Save] (Запазване) в горната част. 

Настройка на предпочитан цикъл на пране.
  • Стартиране на прането: Ако искате да стартирате пералнята, докоснете бутона [Start] (Старт). Докато пералнята работи, на екрана ще бъдат изписани оставащото време за пране и времето до приключване на работата.
Екран за стартиране на прането.
  • Спиране на прането: Ако искате да спрете пералнята, докато е в процес на работа, докоснете бутона [Cancel] (Отмяна) или [Pause] (Пауза), а след това докоснете бутона [Yes] (Да).
Екран за спиране на прането.

Благодарим Ви за обратната връзка