Какво да правя, когато от улея за лед капе вода?

Ако видите, че капе вода от улея за лед, проверете следното и се свържете със сервизен център на Samsung.

Какво е улей за лед?

Улеят за лед е проходът, през който ледът пада от дозатора. Когато се натисне лостът за лед, входът на улея за лед се отваря и ледът от ледогенератора преминава през улея и пада от дозатора.

Улей за лед на хладилника.

Причина за изтичане на вода от улея за лед

  • Отворът на улея за лед (входът, свързан с дозатора) е леко изложен на стайна температура, което може да причини образуване на влага в улея за лед.
  • Ледени остатъци от ледогенератора може да се разтопят, ако вратата на хладилника или дозатора се отваря и затваря често, като по този начин се образува влага в улея за лед.

Решение

Когато се сипва лед, особено ако е натрошен, в улея за лед на хладилника може да се образуват остатъци. Когато остатъчният лед се разтопи, изглежда все едно се е образувал теч от дозатора за вода. За да избегнете това, почиствайте улея за лед от остатъци. Също така, пускането на малко лед на кубчета след получаване на натрошен лед може да помогне за изчистването на улея.

Ако в улея няма остатъчен лед, но постоянна струя вода продължава да се отделя заедно с леда, се свържете със сервизен център на Samsung. 

Решение за възникнал теч в улея за лед.

Благодарим Ви за обратната връзка