Какво да направя, когато тече вода от тавата за оттичане?

Ако откриете теч в тавата за оттичане на вашия хладилник, следвайте дадените по-долу инструкции за всяка от възможните причини.

По време на работа хладилникът редува функциите за замразяване и размразяване. По време на автоматичното размразяване ледът се топи и преминава под формата на вода в тавата за оттичане, която е поставена в долната част на хладилника. Тази вода се изпарява под въздействието на температурата на околната среда и топлината на компресора.

Размразяване на гърба на хладилника.

В случай на изтичане на вода от тавата за оттичане

  • Запушен отвор за оттичане

Ако отворът за оттичане е замръзнал или чужди тела са го запушили, размразената вода не може да се придвижи и изтича в продукта.

Решение: Трябва да се извърши сервизна проверка от инженер. Моля, свържете се със сервизен център на Samsung. Невъзможно е самостоятелно да го ремонтирате.

 

  • Запушен отвор за оттичане

Ако изтича вода от дъното на хладилника, възможно е тавата за оттичане да е преляла. Проверете тавата за оттичане, за да видите дали не е пълна с вода. Ако е така, това означава, че автоматичното изпаряване на водата не работи.

Решение: Изключете хладилника и почистете тавата за оттичане.

Преливане на тавата за оттичане.

Забележка: Ако температурата на околната среда е много по-ниска от 25℃ (77℉) или влажността е по-висока от 75%, автоматичното изпаряване на водата може да бъде възпрепятствано.

  • Повредена тава за оттичане

Ако тавата за оттичане е празна, възможно е някъде да е повредена. 

Решение: Трябва да смените тавата за оттичане. За да я смените, се свържете със сервизен център на Samsung.

Забележка: 

  • Съхранявайте хладилника на добре проветриво място и избягвайте да отваряте вратата му твърде често. Честото отваряне на вратата ще намали ефективността на охлаждане.
  • Редовно почиствайте хладилника. 

Благодарим Ви за обратната връзка