Как да свържа слушалки с микрофон към часовника Galaxy Watch

Свържете часовника Galaxy Watch към безжични слушалки с микрофон и слушайте музика или приемайте обаждания по-удобно.
 

Свързване на слушалки с микрофон 

1 Отворете екрана на приложението и натиснете върху „Настройки“.
Натиснете върху „Настройки“
2 Натиснете върху „Връзки“.
Натиснете върху „Връзки“
3 Изберете „Bluetooth“.
Изберете „Bluetooth“
4 Натиснете върху „BT слушалки с микрофон“.
Натиснете върху Слушалки с BT
5 Изберете слушалките с Bluetooth, които искате да свържете.
Изберете слушалките с Bluetooth

Когато слушалките с Bluetooth са свързани с часовника Galaxy Watch, натиснете върху иконата слушалки на екрана за обаждане, за да се обадите по телефона чрез слушалките с Bluetooth.

Обърнете внимание: Уверете се, че часовникът Galaxy Watch и устройствата с Bluetooth се намират в обхвата на връзката с Bluetooth (10 м).

Благодарим Ви за обратната връзка