Как да пиша текстови съобщения с часовника Galaxy Watch?

Задаване на език за въвеждане на текст

Добавете до два езика на клавиатурата и плъзгайте лесно от единия на другия.
 

За да добавите нов език: 

1 Натиснете върху иконата „Настройки“ на клавиатурата.
Натиснете върху иконата „Настройки“ на клавиатурата
2 Натиснете върху „Задаване на езици за въвеждане на текст“.
Натиснете върху „Задаване на езици на въвеждане на текст“
3 Плъзнете, за да активирате желания език.
Плъзнете, за да активирате желания език

За да превключите между двата езика, натиснете и задръжте клавиатурата и я плъзнете отдясно наляво. 

Писане на съобщения с часовника Smart Watch

Когато можете да въведете текст, ще се появи екран за въвеждане на текст. Ще имате различни опции за писане на съобщения.
 

Писане на текст чрез гласови команди

1

Натиснете върху иконата „Микрофон“.

Натиснете върху иконата „Микрофон“
2 Говорете ясно, за да може вашето съобщение да бъде записано.

Смяна на езика: 

1

Натиснете върху иконата „Допълнителни опции“.

2 Натиснете върху иконата „Езици за въвеждане на текст“.
3 Изберете желания език.

Обърнете внимание: Часовникът Galaxy Watch може да не успее да разпознае устното ви съобщение в зависимост от средата около вас и как говорите.

Писане на текст чрез ръкописно въвеждане

1

Натиснете върху иконката „Въвеждане на текст“.

Натиснете върху иконката „Въвеждане на текст“
2 Отворете ръкописния режим и пишете върху екрана.

Писане на текст чрез използване на емотикони 

1

Натиснете върху иконката „Усмихнато лице“.

Натиснете върху иконката Усмихнато лице“
2 Изберете категория от списъка.

За да нарисувате картинка: 

1 Натиснете върху „Doodle“ в горната част на екрана.
Натиснете върху „Doodle“
2 Нарисувайте съобщението си.
3 Завъртете панела по посока, обратна на часовниковата стрелка, за да изтриете въведеното щрих по щрих. За да възстановите щриха, завъртете панела по посока, обратна на часовниковата стрелка.

Благодарим Ви за обратната връзка