Как да използвате режима Заключване за вода на Galaxy Watch4

Включете режима Заключване за вода на Galaxy Watch4 преди да плувате или да правите упражнения във вода. Вижте как да включвате и изключвате тази функция от видеоклипа по-долу.

Как да използвате режима Заключване за вода на Galaxy Watch4 Как да използвате режима Заключване за вода на Galaxy Watch4

Включете режима Заключване за вода

Има два начина да го направите

Панел Бързи настройки

Плъзнете надолу на екрана на часовника

Натиснете иконата за режим Заключване за вода

 

Чрез Настройки

Натиснете върху „Настройки“

Разширени функции

Включване на „Заключване за вода“

 

Активирането на режима Заключване за вода ще забран

Сензорния екран

Изключете режима Заключване за вода

 

Натиснете и задръжте бутона Начало

Часовникът ще издава звуци, за да изхвърли водата от високоговорителя

Изтръскайте часовника, за да отстраните останалата вода от сензора за налягане

 

SAMSUNG

Благодарим Ви за обратната връзка