Как да използвате интуитивните мултиактивни прозорци

Искате ли да търсите нещо, докато гледате видеоклип? Можете да промените размера на прозореца на приложението, за да използвате две приложения едновременно, след като активирате опцията в Крайния панел от дясната страна. Функцията Множество прозорци ви позволява да използвате до три приложения едновременно в изгледа Разделен екран. Също така можете да използвате няколко приложения едновременно в изскачащ изглед.

Мултиактивни прозорци

Мултиактивният прозорец позволява да се поддържа разделяне отгоре/отдолу и отляво/отдясно на прозореца с цел подобряване на многозадачния режим на работа с ограничен брой приложения. Той ви позволява да стартирате до три приложения едновременно и ви предлага следните опции: Изглед Разделен екран и Изглед Изскачащи прозорци. 

Мултиактивни прозорци.

Изглед Разделен екран: Отгоре/Отдолу

Отляво/Отдясно.

Изглед Разделен екран: Отляво/Отдясно

Как да използвате разделители в режим Разделен екран

ⓐ Разположение на превключвателя.

ⓑ Промяна на позицията (само за 2 екрана). 

ⓒ Запазване на текущото оформление на Крайния панел. 

 

Две еднакви приложения могат да бъдат отворени в различни прозорци, които наричаме многоинстанционни. Приложения, поддържащи многоинстанционни прозорци са: Internet, Myfiles, Samsung Notes и MS Office. 

Краен панел.

Можете да получите бърз достъп до любимите си приложения и функции в прозореца с мултиактивни прозорци в Крайния панел. Добавяйте често използвани приложения към Крайния панел, за да ги стартирате заедно в изгледа Разделен екран с едно докосване. 

Как да добавяте двойки приложения към Крайния панел

 

Стъпка 1. В изгледа Разделен екран натиснете кръгчетата между прозорците на приложението. 

Стъпка 2. Докоснете иконата „Добавяне на двойки приложения“ (ⓒ).

Приложенията, които използвате в изгледа Разделен екран ще бъдат запазени в Крайния панел като двойка приложения. 

Забележка: 

  • Някои приложения може да не поддържат тази функция. 
  • Възможно е някои функции да не се предлагат на покриващия екран. 
  • Екранът Капак поддържа конфигурация с 2 мултиактивни прозореца (отгоре/отдолу). 
  • Не поддържа 2 прозореца отдолу или отляво. 
  • Ако манипулаторът на Крайния панел не се вижда, стартирайте приложението Настройки, докоснете Дисплей > Краен екран, след което докоснете превключвателя на Крайния панел, за да го активирате. 

Изглед Разделен екран

Как да стартирате няколко приложения

Стъпка 1. Докоснете бутона Последно използвани, за да отворите списъка на наскоро използваните приложения.

Стъпка 2. Плъзнете наляво или надясно, докоснете иконата на дадено приложение и след това докоснете Отвори в режим на разделен екран. Избраното приложение ще се стартира в изглед Разделен екран.

Стъпка 3. В другия прозорец плъзнете наляво или надясно, за да изберете друго приложение, което да стартирате.

За да стартирате приложения, които не са в списъка на наскоро използваните приложения, докоснете бутона Назад и изберете приложение.

 

Стартиране на приложения от Крайния панел

Стъпка 1. Докато използвате дадено приложение, завлечете манипулатора на Крайния панел към средата на екрана.

Стъпка 2. Докоснете и задръжте дадено приложение, завлечете го наляво и го пуснете там, където се появява Пусни тук за отваряне

Избраното приложение ще се стартира в изглед Разделен екран.

Забележка: Избраното приложение ще се стартира в изгледа Разделен екран. Докоснете иконата „Молив“ и след това Още опции (трите вертикални точки). След това докоснете Докосни в изглед Отвори в разделен екран. Ако докоснете превключвателя Покажи скорошните приложение, за да го активирате, можете да стартирате наскоро използваните приложения в изгледа Разделен екран от Крайния панел.

Изскачащ изглед

Изскачащ изглед.

Изскачащ изглед

Как да стартирате няколко приложения

Стъпка 1. Докоснете бутона Последно използвани, за да отворите списъка на наскоро използваните приложения.

Стъпка 2. Плъзнете наляво или надясно, докоснете иконата на дадено приложение и след това докоснете Отвори в изскачащ изглед. Екранът на приложението ще се появи в изскачащия изглед.

Ако докоснете бутона Начална страница, докато използвате изскачащ прозорец, прозорецът ще се минимизира и ще се покаже като икона на приложение. За да използвате отново изскачащия прозорец, докоснете иконата на приложението. 

 

Стартиране на приложения от Крайния панел

Стъпка 1. Плъзнете манипулатора на Крайния панел към средата на екрана.

Стъпка 2. Докоснете и задръжте дадено приложение, завлечете го наляво и го пуснете там, където се появява Пусни тук за изскачащ прозорец.

Избраното приложение ще се стартира в изскачащия изглед. 

Многозадачна работа: влачене и пускане

Можете да споделяте съдържание между различни приложения чрез влачене и пускане. А моментна снимка може да се сподели чрез заснемане на няколко прозореца заедно. 

 

Влачене и пускане.

① Галерия към съобщение

② Снимка на Разделен екран

Забележка:

  • Приложения за поддръжка: Gallery, Internet, Message, MyFiles, Samsung Notes, MS Office, MS Outlook, OneDrive, WhatsApp (само текст), Line (текст, изображение) и т.н.
  • Списъкът с поддържаните приложения може да се различава в зависимост от региона и държавата
  • В режим Пейзаж на екрана Капак няма мултипрозорец и краен панел.
  • Необходима е мрежова връзка, за да отворите едновременно две приложения, например Word и PPT от приложенията на Office, като използвате функцията Влачене и пускане. 

Забележка: Снимката на екрана и менюто може да се различават в зависимост от модела на устройството и версията на софтуера.

Благодарим Ви за обратната връзка