Как да използвам часовника Galaxy

Часовникът Galaxy е предназначен да се справя с почти всичко – от добавяне на приложения, изпращане на имейли, свързване към Spotify или синхронизиране с вашия смартфон, до гарантиране на гладкото протичане на вашия ден. Ето няколко начина да настроите своя часовник Galaxy, така че да можете да се възползвате незабавно от всичко, което може да предложи. 

Изображение на купчина часовници Galaxy в различни цветове.

След като свържете часовника Galaxy към своя смартфон, можете да започнете да се възползвате от някои функции.

Обърнете внимание: Синхронзирането на вашия часовник със смартфона ще задава датата и часа автоматично. Можете да задавате датата и часа ръчно само, ако часовникът и смартфонът не са сдвоени.

За да зададете ръчно датата и часа, следвайте стъпките по-долу: 

Изображение на менюто на часовник Galaxy с обозначена иконата „Настройки“. Изображение на менюто на часовник Galaxy с обозначена иконата „Настройки“.

Стъпка 1. Отворете основния екран и натиснете върху иконата „Настройки“.

Изображение на екрана „Настройки“ с обозначено „Обща информация“. Изображение на екрана „Настройки“ с обозначено „Обща информация“.

Стъпка 2. Натиснете върху „Обща информация“.

Изображение на екрана „Обща информация“ с обозначена дата и час. Изображение на екрана „Обща информация“ с обозначена дата и час.

Стъпка 3. Натиснете върху „Дата и час“.

Изображение на екрана „Дата и час“ с обозначено „Задаване на дата“. Изображение на екрана „Дата и час“ с обозначено „Задаване на дата“.

Стъпка 4. Натиснете върху „Задаване на дата“.

Изображение на екрана „Задаване на дата“ с обозначен бутонът „Готово“. Изображение на екрана „Задаване на дата“ с обозначен бутонът „Готово“.

Стъпка 5. Задайте като натиснете върху датата, месеца и годината и след това натиснете върху „Готово“.

Изображение на екрана „Дата и час“ с обозначено „Задаване на час“. Изображение на екрана „Дата и час“ с обозначено „Задаване на час“.

Стъпка 6. Натиснете върху „Задаване на час“.

Изображение на екрана „Задаване на час“ с обозначен бутонът „Готово“. Изображение на екрана „Задаване на час“ с обозначен бутонът „Готово“.

Стъпка 7. Задайте времето като натиснете върху стойностите за часове и минути и след това натиснете върху „Готово“.

За да се свържете ръчно към безжична мрежа, следвайте стъпките по-долу:

Изображение на менюто на часовник Galaxy с обозначена иконата „Настройки“. Изображение на менюто на часовник Galaxy с обозначена иконата „Настройки“.

Стъпка 1. Плъзнете нагоре на основния екран и натиснете върху иконката „Настройки“.

Изображение на екрана „Настройки“ с обозначени „Връзки“. Изображение на екрана „Настройки“ с обозначени „Връзки“.

Стъпка 2. Натиснете върху „Връзки“.

Изображение на екрана „Връзки“ с обозначен Wi-Fi. Изображение на екрана „Връзки“ с обозначен Wi-Fi.

Стъпка 3. Натиснете върху „Wi-Fi“.

Изображение на екрана „Wi-Fi“ с обозначен бутонът за включване и изключване. Изображение на екрана „Wi-Fi“ с обозначен бутонът за включване и изключване.

Стъпка 4. Натиснете върху бутона за превключване и го сложете на „Включено“.

Изображение на екрана Wi-Fi с обозначена примерна безжична мрежа. Изображение на екрана Wi-Fi с обозначена примерна безжична мрежа.

Стъпка 5. Превъртете надолу и натиснете върху безжичната мрежа, към която искате да се включите.

Изображение на примерен екран „Парола“ с обозначен бутон „Свързване“. Изображение на примерен екран „Парола“ с обозначен бутон „Свързване“.

Стъпка 6. Въведете паролата за Wi-Fi и натиснете върху „Свързване“.

Обърнете внимание: Свързването на часовника Galaxy към вашия смартфон чрез Bluetooth автоматично ще забрани безжичната мрежа. Когато е необходимо, използвайте безжична мрежа.

За да добавите приложение към своя часовник Galaxy, следвайте стъпките по-долу:

Обърнете внимание: За да влезете в Play Store, трябва да влезете в своя профил в Google™ със своето потребителско име и парола.

Изображение на менюто на часовник Galaxy с обозначена иконата Play Store. Изображение на менюто на часовник Galaxy с обозначена иконата Play Store.

Стъпка 1. Плъзнете нагоре на основния екран и натиснете върху иконата Play Store.

Изображение на екрана на Play Store с обозначена функцията „Търсене“. Изображение на екрана на Play Store с обозначена функцията „Търсене“.

Стъпка 2. Въведете името на приложението, което искате да изтеглите и след това натиснете върху бутона „Търсене“ на клавиатурата.

Изображение на екрана „Приложения на вашия телефон“ с обозначено приложението Samsung Internet. Изображение на екрана „Приложения на вашия телефон“ с обозначено приложението Samsung Internet.

Стъпка 3. Натиснете върху приложението, което искате да изтеглите от списъка с резултати от търсенето.

Изображение на екрана на приложението Samsung Internet с обозначен бутонът „Инсталиране“. Изображение на екрана на приложението Samsung Internet с обозначен бутонът „Инсталиране“.

Стъпка 4. Натиснете върху „Инсталиране“.

Изображение на екрана на приложението Samsung Internet с обозначен бутонът „Отваряне“. Изображение на екрана на приложението Samsung Internet с обозначен бутонът „Отваряне“.

Стъпка 5. Щом приложението бъде изтеглено и инсталирано, натиснете върху „Отваряне“.

Обърнете внимание: За да работят добре, някои приложения ще изискват разрешения от вашия часовник или инсталиране на свързани приложения на вашето свързано устройство. Запознайте се с общите условия и се уверете, че сте включили подходящите разрешения и че сте инсталирали необходимите приложения на своя смартфон преди да изтегляте приложения на вашето устройство.

За да проведете телефонен разговор чрез своя часовник Galaxy, използвайте стъпките по-долу:

Изображение на менюто на часовник Galaxy с обозначена иконата „Телефон“. Изображение на менюто на часовник Galaxy с обозначена иконата „Телефон“.

Стъпка 1. Плъзнете нагоре на основния екран и натиснете върху иконата „Телефон“.

Изображение на екрана за повикване с обозначени Клавиатурата и иконата „Свързване“. Изображение на екрана за повикване с обозначени Клавиатурата и иконата „Свързване“.

Стъпка 2. Натиснете върху Клавиатурата или иконата „Свързване“.

Изображение на екрана с клавиатурата и иконата „Телефон“. Изображение на екрана с клавиатурата и иконата „Телефон“.

Стъпка 3. Въведете телефонния номер или натиснете върху контакта, на който искате да се обадите.

Изображение на екрана „Контакт“ с обозначена иконата „Телефон“. Изображение на екрана „Контакт“ с обозначена иконата „Телефон“.

Стъпка 4. Натиснете върху иконата „Телефон“.

Обърнете внимание: За да направите повикване, трябва да имате 4G връзка. Обаждания се предлагат само за часовник Galaxy 4G.

Режимът за икономия на енергия е ключът към удължаване на живота на батерията на вашия часовник Galaxy. Той намалява яркостта на екрана и ограничава приложенията, които могат да изтощят батерията, докато работят във фонов режим.

За да включите или изключите режима за икономия на енергия, следвайте стъпките по-долу:

Изображение на менюто на часовник Galaxy с обозначена иконата „Настройки“. Изображение на менюто на часовник Galaxy с обозначена иконата „Настройки“.

Стъпка 1. Плъзнете нагоре на основния екран и натиснете върху иконата „Настройки“.

Изображение на екрана „Настройки“ с обозначена иконата „Батерия“. Изображение на екрана „Настройки“ с обозначена иконата „Батерия“.

Стъпка 2. Натиснете върху „Батерия“.

Изображение на екрана „Икономия на енергия“ с обозначен бутонът за превключване. Изображение на екрана „Икономия на енергия“ с обозначен бутонът за превключване.

Стъпка 3. Изберете „Икономия на енергия“ като натиснете върху бутона за превключване, за да включите или изключите режима за икономия на енергия.

Обърнете внимание: Функциите на часовника Galaxy могат да се различават в зависимост от модела.

Благодарим Ви за обратната връзка