Kакво означава зелената точка в горната част на екрана

Поверителността и прозрачността по отношение на използването на камерата и микрофона от определени приложения са основен проблем за Samsung и нейните продукти.

От Android 12 (S OS) насам Samsung включва няколко подобрения за подобряване на потребителското изживяване за защита на личните данни.

Изглед на главния екран с активна зелена точка в горната част на панела с известия.

Тази зелена точка е инструмент, който ви позволява да разберете кога дадено приложение осъществява достъп до камерата или микрофона на устройството в реално време, като показва зелена точка в горната част на панела с известия.

Когато преглеждате или скролвате из менютата, можете да видите дали някои приложения използват камерата или микрофона.

Можете също така да видите кои приложения имат достъп до тези функции, ако докоснете зелената точка.

Как да разберете кои приложения използват камерата или микрофона ви

Стъпка 1. Изглед на обаждане, при което се появяват чипът на камерата и микрофона. Другите индикатори са скрити за известно време. Стъпка 1. Изглед на обаждане, при което се появяват чипът на камерата и микрофона. Другите индикатори са скрити за известно време.

Стъпка 1. Инструментът ще покаже зелената точка в горния десен ъгъл, която показва дали се използва микрофонът, камерата или и двете.

Стъпка 2. Изглед на зелената точка в горния десен ъгъл на екрана по време на разговор няколко секунди по-късно. Другите индикатори се появяват отново. Стъпка 2. Изглед на зелената точка в горния десен ъгъл на екрана по време на разговор няколко секунди по-късно. Другите индикатори се появяват отново.

Стъпка 2. Няколко секунди по-късно ще бъде показана само зелена точка заедно с останалите индикатори.

Стъпка 3. Изглед на менюто за известия, показано по време на разговора, със зелената точка в горната дясна част на екрана. Натиснете зелената точка. Стъпка 3. Изглед на менюто за известия, показано по време на разговора, със зелената точка в горната дясна част на екрана. Натиснете зелената точка.

Стъпка 3. Отворете лентата с известия и докоснете зелената точка.

Стъпка 4. Изглед на менюто с известия, показващо приложенията, които в момента използват камерата или микрофона. Стъпка 4. Изглед на менюто с известия, показващо приложенията, които в момента използват камерата или микрофона.

Стъпка 4. Вече можете да видите кое приложение използва камерата или микрофона.

Как да проверите и промените разрешенията за достъп до камерата и микрофона

Можете да проверите разрешенията, дадени на камерата и микрофона, и да ги промените, ако желаете.

Ако искате да проверите списъка с разрешения, моля, следвайте следните стъпки.

1 В менюто Настройки натиснете опцията „Поверителност“.
2 В менюто Поверителност докоснете опцията „Управление на разрешенията“.
3 В менюто Управление на разрешенията можете да прегледате кои приложения имат разрешение да използват камерата, микрофона или и двете.

Моля, изпълнете следните стъпки.

1 В менюто Настройки натиснете опцията „Поверителност“.
2 В менюто Поверителност докоснете „Достъп до камерата/достъп до микрофона“.
3 В менюто Управление на разрешенията можете да прегледате кои приложения имат разрешение да използват камерата, микрофона или и двете.

Благодарим Ви за обратната връзка