Какво представлява сигурната папка и как да я използвате?

Сигурната папка защитава вашето лично съдържание и приложения, като снимки и контакти и не допуска достъпа на други лица. Можете да съхранявате сигурно личното си съдържание и приложения, дори когато телефонът е отключен.

Преди да се опитате да изпълните препоръките по-долу не забравяйте да проверите дали софтуерът на устройството е актуализиран до най-новата версия. Вижте как да актуализирате софтуера на мобилното си устройство в следния ред. 

Стъпка 1. Отидете в Настройки > Актуализация на софтуера.

Стъпка 2. Натиснете върху Изтегляне и инсталиране

Стъпка 3. Следвайте указанията на екрана.

Важно: Сигурната папка е отделно, защитено място за съхранение. Данните от сигурната папка не могат да бъдат прехвърляни на други устройства чрез неодобрени начини на споделяне като USB или Wi-Fi Direct. Опитите за персонализиране на операционната система или за модифициране на софтуера ще доведат до автоматичното заключване и забрана за достъп до сигурната папка. Преди да запишете данни в сигурната папка се уверете, че сте направили резервно копие на данните на друго сигурно местоположение. 

Забележка: За да използвате сигурната папка, трябва да влезете в профила си в Samsung.

Конфигуриране на сигурната папка

Стъпка 1. Отидете в Настройки > изберете Биометрични данни и сигурност.

Стъпка 2. Натиснете върху Сигурна папка > приемете общите условия на Сигурната папка.

Добре дошли в Сигурната папка.

Стъпка 3. Въведете своето потребителско име и парола в профила си в Samsung и натиснете върху Вход.

Стъпка 4. Изберете начин на заключване и следвайте указанията на екрана, за да приключите с настройките. С цел удобство можете също така да използвате биометричните си данни като друг начин за отключване на Сигурната папка.

Тип заключване на сигурната папка.

Стъпка 5. Ще се появи екранът „Сигурна папка“ и иконата на приложението „Сигурна папка“ ще бъде добавено към екрана с приложения.

Забележка: Когато стартирате приложението „Сигурна папка“, трябва да го отключите с помощта на предварително зададения начин на заключване.

Ако забравите кода си за отключване на сигурната папка, можете да го нулирате чрез своя профил в Samsung.

Стъпка 1. Отидете в Настройки > натиснете върху Биометрични данни и сигурност > натиснете върху Сигурна папка.

Стъпка 2. Натиснете върху бутона Забравен ПИН в долната част на заключения екран и натиснете върху Нулиране.

Забравен ПИН.

Стъпка 3. Въведете паролата за профила си в Samsung.

Стъпка 4. Изберете друг код или шаблон за отключване и натиснете върху Продължи.

Конфигурирайте устройството автоматично да заключва сигурната папка, когато тя не се използва.

Стъпка 1. Отидете в Настройки > Биометрични данни и сигурност > Сигурна папка.

Стъпка 2. Натиснете върху Автоматично заключване на сигурната папка.

Стъпка 3. Изберете начин на заключване.

За да заключите ръчно сигурната папка, натиснете върху Още опции (три точки, разположени вертикално) и след това натиснете върху Заключване и изход.

Премествайте в сигурната папка съдържание като снимки и видеоклипове. Следвайте стъпките по-долу, за да преместите изображение от мястото за съхранение по подразбиране към сигурната папка.

Стъпка 1. Отидете в Сигурна папка > натиснете върху Добавяне на файлове.

Стъпка 2. Натиснете върху Изображения, изберете изображенията, които искате да преместите, и след това натиснете върху Готово.

Преместване на съдържание.

Стъпка 3. Натиснете върху Преместване. Избраните елементи ще бъдат изтрити от оригиналната папка и преместени в Сигурната папка. За да копирате елементи, натиснете върху Копиране.

Натиснете върху преместване или копиране.

Забележка: Начинът за преместване на съдържание може да се различава в зависимост от типа съдържание.

Преместете съдържание от сигурната папка в съответното приложение в мястото за съхранение по подразбиране. Следвайте стъпките по-долу, за да преместите изображение от сигурната папка към мястото за съхранение по подразбиране.

Стъпка 1. Отидете в Сигурна папка и натиснете върху Галерия.

Стъпка 2. Изберете изображение и натиснете върху Още опции (три точки, разположени вертикално) и след това натиснете върху Премести извън сигурната папка. Избраните елементи ще бъдат преместени в Галерията в мястото за съхранение по подразбиране.

Добавете приложение, което да използвате в сигурната папка.

Стъпка 1. Отидете в Сигурна папка > натиснете върху Добавяне на приложения.

Стъпка 2. Изберете едно или повече приложения, инсталирани на устройството, и натиснете върху Добави. За да инсталирате приложения от Play Store или Galaxy Store, натиснете върху Изтегляне от Play Store или Изтегляне от Galaxy Store.

Добавете своите профили в Samsung и Google или други профили, с които да синхронизирате с приложенията в сигурната папка.

Стъпка 1. Отидете в Сигурна папка > натиснете върху Още опции (три точки, разположени вертикално).

Стъпка 2. Натиснете върху Настройки > Профили > Добавяне на профил.

Стъпка 3. Изберете услуга.

Стъпка 4. Следвайте указанията на екрана, за да приключите с настройките на профила.

Можете да скриете прекия път към Сигурната папка от екрана „Приложения“.

Стъпка 1. Отидете в Сигурна папка > натиснете върху Още опции (три точки, разположени вертикално).

Стъпка 2. Натиснете върху Настройки > изключете Показване на икона на екрана с приложения, за да я деактивирате.

Скриване на сигурната папка.

Като алтернативен начин можете плъзнете надолу от панела за бърз достъп и след това натиснете върху „Сигурна папка“, за да изключите функцията.

Алтернативен начин за деактивиране на сигурната папка.

Направете резервни копия на съдържанието и приложенията в сигурната папка към Samsung Cloud като използвате своя профил в Samsung и ги възстановете по-късно.

 

Архивиране на данни

Стъпка 1. Отидете в Сигурна папка > натиснете върху Още опции (три точки, разположени вертикално).

Стъпка 2. Натискане Настройки и след това натиснете върху Резервни копия и възстановяване.

Стъпка 3. Натиснете върху Добавяне на профил и следвайте указанията на екрана, за да завършите влизането в своя профил в Samsung.

Стъпка 4. Натиснете върху Резервно копие на данните от Сигурната папка.

Стъпка 5. Изберете елементите, на които искате да направите резервни копия и натиснете върху Направи резервни копия. Ще бъде направено резервно копие на данните в Samsung Cloud.

Възстановяване на данни

Стъпка 1. Отидете в Сигурна папка > натиснете върху Още опции (три точки, разположени вертикално).

Стъпка 2. Натиснете върху Настройки и след това натиснете върху Резервни копия и възстановяване > натиснете върху Възстановяване.

Стъпка 3. Изберете устройство, където да възстановите данните.

Стъпка 4. Изберете елементите, които искате да възстановите, и натиснете върху Възстановяване. Архивираните данни ще бъдат възстановени във вашето устройство.

Можете да деинсталирате сигурната папка, включително съдържанието и приложенията в нея.

Стъпка 1. Отидете в Сигурна папка > натиснете върху Още опции (три точки, разположени вертикално).

Стъпка 2. Натиснете върху Настройки > Още настройки > Деинсталиране.

Как да деинсталирате.

За да направите резервно копие преди да деинсталирате сигурната папка, поставете отметка на „Премести медийните файлове от сигурната папка“ и натиснете върху „Деинсталирай“. 

Преместване на мултимедийни файлове от сигурната папка.

Забележка: Наличните настройки и екрани могат да варират в зависимост доставчика на безжични услуги, версията на софтуера и устройството.

Ако се сблъсквате с необичайно поведение от мобилните телефони, таблети или преносими устройства от Samsung, можете да ни изпратите запитване в приложението Samsung Members. 

Това ще ни позволи да разгледаме по-отблизо какво се случва. Данните са анонимизирани и се съхраняват само за срока на проверката. Научете повече за изпращането на съобщения за грешка от статията „Как да използвам приложението Samsung Members“.

Благодарим Ви за обратната връзка