Какво да правя, когато Bluetooth или Wi-Fi връзката на Galaxy Z Flip не е стабилна?

За разлика от обикновените смартфони вашият Galaxy Z Flip е специално конструиран така, че да се сгъва. Благодарение на това ново влияние на формата на сгъваемото устройство от Samsung можете да държите с ръце целия телефон в сгънато положение и това може да повлияе на радиовълните, като Bluetooth, Wi-Fi и на други мрежи.

Първо проверете дали не е налице някоя от следните ситуации

Не прикрепвайте метални стикери в зоната на антената (страната с екрана върху капака) на устройството.

Не прикрепвайте към устройството капак, изработен от металически материал.

Препоръчва се потребителят да използва устройството с предоставения капак на продукта, за да се избегне директен контакт на антената с ръцете му.

Проверете свързаността и мрежовите настройки

Стъпка 1. Стартирайте приложението Настройки.

Стъпка 2. Докоснете  Връзки.

Стъпка 3. Включете превключвателя  Bluetooth, за да го активирате отново.

Екранна снимка, показваща как да се активира повторно Bluetooth

Ако все още срещате проблеми със свързаността, моля, пробвайте да нулирате мрежовите настройки на устройството. 

 

Стъпка 1. Стартирайте приложението Настройки.

Стъпка 2. Докоснете меню Общо управление.

Стъпка 3. Докоснете меню Нулиране.

Стъпка 4. Докоснете меню   Нулиране на мрежовите настройки.

Стъпка 5. Докоснете бутон  Нулиране на настройките.

Екранна снимка, показваща как да се нулират мрежовите настройки на устройството.

Забележка: Когато нулирате мрежовите настройки на устройството, по време на нулирането може да загубите записаната информация.

Благодарим Ви за обратната връзка