Jak používat Rutiny Bixby

Rutiny Bixby používá umělou inteligenci, aby poznal vaše způsoby při používání a zvyklosti-rutiny. Potom to může využit na automatické nastavování, ovládání aplikací, optimalizaci baterie a mnohem více.

Můžete také manuálně nastavit rutiny na základě toho, kde jste a co děláte.

Například vytvořte rutinu „dobrou noc“, aby se v určitý čas vypnul na vašemtelefonu zvuk, zapnul noční režim a změnili se zkratky vaší uzamčené obrazovky.

Zapnutí Rutiny Bixby
1 Panel oznámení potáhněte prstem dolů a potom doleva.
2

Pro zapnutí klepněte na ikonku Rutiny Bixby.

Pro zapnutí klepněte na ikonku Rutiny Bixby
Aktivace navržené rutiny

Po krátké době učení se v trvání do 14 dnů vám Bixby může začít doporučovat některé rutiny.

1 Na domovské obrazovce se zobrazí oznámení a zeptá se vás, zda si přejete spustit novou rutinu. Klepněte na oznámení.
2 Dostanete se na stránku Rutiny Bixby, kde bude zobrazena rutina „Doporučené“.
3 Klepněte na doporučenou rutinu.
4 Prohlédněte si nastavení a v případě potřeby je upravte, potom klepněte na „Uložit rutinu“.
5 Rutina se uloží a zobrazí se nyní na záložce „Moje rutiny“.
Použít přednastavenou rutinu
1 Panel oznámení potáhněte prstem dolů a potom doleva.
2 Klepněte na „Rutiny Bixby“ pod ikonkou.
3 Klepněte na „Detaily”.
4 Klepněte na záložku „Doporučené“ a zvolte jednu z rutin ze seznamu přednastavených.
Seznam doporučených rutin Rutiny Bixby
5 Upravte „Pokud“ a „Potom“ dle vašich požadavků.
6 Klepněte na „Uložit rutinu“.
7 Rutina se uloží a zobrazí se nyní na záložce „Moje rutiny“.
Vytvořit vlastní rutinu
1 Panel oznámení potáhněte prstem dolů a potom doleva.
2 Klepněte na „Rutiny Bixby“ pod ikonkou.
3 Klepněte na „Detaily”.
4 Pro přidání vaši vlastní rutiny klepněte na symbol „+“ v horní části obrazovky.
Vytvořit vlastní rutinu Bixby Routine, ikonka plus
5 Nahraďte „Rutina 1“ novým názvem.
6 Klepněte na ikonku „+“ pro volbu vašich podmínek „Pokud“ a klepněte na „Dále“.
Rutiny Bixby, zvolte podmínky „Pokud“
7 Klepněte na ikonku „+“ pro volbu vašich akcí „Potom“ a klepněte na „Hotovo“.
Rutiny Bixby, zvolte akci „Potom“
8 Rutina se uloží a zobrazí se nyní na záložce „Moje rutiny“.
Vypnutí rutiny
1 Panel oznámení potáhněte prstem dolů a potom doleva.
2 Klepněte na „Rutiny Bixby“ pod ikonkou.
3 Klepněte na „Detaily”.
4 Zvolte záložku „Moje rutiny“.
5 Pro vypnutí rutin, které si přejete vypnout, přepněte přepínač.

Pokud již rutina běží, lze ji následujícím postupem dočasně vypnout:

1 Rutina se zobrazí na panelu oznámení. Potáhněte prstem dolů panel oznámení a rozbalte oznámení.
2 Klepněte na „Stop“.

Upozornění: Tímto se vypne jen jedna akce rutiny. Pro trvalé vypnutí rutiny ji bude třeba deaktivovat přepínačem tak, jak je uvedeno výše.

Děkujeme vám za vaši reakci