Jak zapnout a vypnout funkci prediktivního zadávání textu na telefonu Galaxy

Funkce prediktivního zadávání textu navrhuje nebo opravuje slova při psaní textu na klávesnici Samsung. Díky tomu můžete zadávat text rychle a snadno tak, že se slova budou navrhovat a měnit během psaní. V níže uvedené příručce se dozvíte, jak zapnout a vypnout funkci Prediktivního zadávání textu a jak ji přizpůsobit.

Dříve, než zkusíte doporučený postup níže, se prosím ujistěte, že vaše zařízení i relevantní aplikace jsou plně aktualizovány. Pro aktualizaci softwaru ve vašem zařízení proveďte následující kroky: 

 

Krok 1. Běžte do Nastavení > Aktualizace softwaru.

Krok 2. Klepněte na Stáhnout a instalovat.

Krok 3. Pokračujte podle pokynů na obrazovce.

Jak zapnout či vypnout funkci prediktivního zadávání textu

Chcete-li použít funkci prediktivního zadávání textu, můžete jednoduše otevřít nastavení prediktivního zadávání textu kdykoliv, když je klávesnice Samsung otevřená. Chcete-li funkci aktivovat, postupujte podle následujících kroků.

Krok 1. Otevřete klávesnici Samsung v aplikaci messenger nebo vyhledáváním na internetu, což vám ukáže vaši klávesnici.

Krok 2. Klepněte na ikonu Nastavení.

Krok 3. Klepněte na přepínač pro zapnutí nebo vypnutí prediktivního zadávání textu.

Poznámka: Nastavení funkce prediktivního zadávání textu je také k dispozici v sekci Nastavení > Obecná správa > Nastavení klávesnice Samsung.

Funkce Zástupci textu vám umožňuje psát rychle běžně používaná slova a fráze. Jakmile funkci přidáte, vaše zkratky textu se budou automaticky objevovat v kolonce pro funkci prediktivního zadávání textu.

Krok 1. Klepněte na ikonu Nastavení.

Krok 2. Najděte a vyberte Další možnosti psaní.

Krok 3. Zvolte Zástupci textu.

Krok 4. Klepněte na ikonu + v pravém horním rohu. 

Krok 5. Vložte Zkratku fráze a poté Rozbalenou frázi.

Krok 6. Klepněte na tlačítko Přidat.

Když na klávesnici Samsung napíšete zkratku, rozbalená fráze, kterou jste přidali, se zobrazí modře. Můžete jí pak vložit klepnutím na danou frázi.

Pokud byste chtěli odstranit nějaké slovo, napište jej na vaší klávesnici Samsung, aby se objevilo v kolonce Prediktivního zadávání textu. Klepněte a podržte slovo, které se objevilo a stiskněte OK pro potvrzení smazání.

Poznámka: 

·        Některé funkce prediktivního zadávání textu nemusí být k dispozici na starších zařízeních a operačních systémech.

·        Obrázky zařízení a navigace v menu se může lišit v závislosti na typu zařízení.

Pokud zažíváte neobvyklé chování ze strany mobilních telefonu Samsung, tabletů nebo jiného příslušenství, můžete nám zaslat zprávu o chybě nebo nám položit otázku v aplikaci Samsung Members.

To nám dovolí prozkoumat problém blíže. Všechna data jsou anonymní a jsou uchovávána jen na dobu nezbytně nutnou k vyřešení vašeho problému. Zjistěte více o zasílání zpráv o chybě na Aplikace Samsung Members.

Děkujeme vám za vaši reakci