Možnosti nahrávání pořadů a použití funkce Picture In Picture

Důležité: Televize modelového roku 2021 a novější již funkci nahrávání pořadů nepodporují.

Nahrávat je možné pouze ze zdroje TV (tuneru TV) a doporučujeme používatexterní HDD. Disk můžete otestovat stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE na Vašem ovladači – spustí se funkce TIMESHIFT. TV změří rychlost HDD, apokud je potřeba, nabídne zformátování disku.
 

Možnosti a limitace nahrávání

 

-1 tunerová TV:
 

    - Pozemní vysílání – Při nahrávání lze sledovat jiný kanál pouze ve stejném multiplexu.
 

    - Kabelová TV – Při nahrávání kódovaného (ke sledování je potřeba karta) lze sledovat pouze nekódovaný kanál ve stejném multiplexu. Při nahrávání nekódovaného programu, lze sledovat ve stejném multiplexu kódovaný program. Je to proto, že karta může dekódovat pouze 1 kanál v reálném čase. Kódované a nekódované kanály závisí na poskytovateli.
 

    - Satelit – Totožné s kabelovou TV.

 

- 2 tunerová TV:

    - Pozemní vysílání – Při nahrávání lze sledovat jakýkoli jiný kanál. 
 

    - Kabelová TV – Při nahrávání kódovaného kanálu je možné sledovat jakýkoli nekódovaný kanál. Stejně tak platí, že při nahrávání nekódovaného kanálu je možné sledovat libovolný kódovaný. Je to proto, že karta může dekódovat pouze 1 kanál v reálném čase. Kódované a nekódované kanály závisí na poskytovateli.

    

    - Satelit – Opět totožné s kabelovou TV, navíc je složitější a nestandardní zapojení kabeláže od paraboly, aby TV mohla využít 2 tunery. V praxi tedy velmi málo využitelné.
 

- V žádném případě nelze mezi sebou kombinovat Pozemní/Kabelové/Satelitní vysílání.
 

- Lze nahrávat „jen“ Digitální kanály. Analogové nelze, ty se však vyskytují již jen u kabelových poskytovatelů jako doplněk.

 

- Dále není technicky možné nahrávat, pokud TV přijímá signál ze Set Top Boxu, nebo satelitního receiveru. Vždy musí být kabel od antény, kabelové „zdířky“, či satelitu zapojen přímo do konektoru v TV.Vysvětlivky:
 

- Multiplex – Balíček několika kanálů na 1 frekvenci.Seznam multiplexů:
 

- Pozemní vysílání: http://www.digitalnitelevize.cz/vysilace/

1 První možností je nastavit si plán nahrávání. Na ovladači Vašeho televizoru stiskněte domovské tlačítko. V položce živé vysílání vyberte šipku nahoru a nahrávání. Zde vyberte možnost plány.
img
2 V položce Nahrávání naleznete již pořízené nahrávky. Ty je možné přehrát, odstranit a nechat si zobrazit detaily.
img
3 V položce plány je možné naplánovat sledování TV v určitý čas a vybrat si plán nahrávání.
img
4 Vyberte Plán nahrávání a potvrďte.
img
5 V Plánu nahrávání si potom můžete vybrat, jaký kanál budete nahrávat, zdali se bude nahrávání opakovat a kdy nahrávání začne a skončí. Po nastavení Vaší volby vyberte uložit.
img
6 Naplánovaný čas se objeví v položce plány. Jakmile se realizuje, bude v položce Nahrávání.
img
7 V položce nastavení si můžete nastavit, jestli se má nahrávání spouštět dříve, popř. dokončit po čase pořadu. Napravo dole potom vidíte kapacitu disku a jaká část disku je již použitá.
img
8 Druhou možností jak spustit nahrávání je zmáčknout tlačítko PLAY/PAUSE A možnost nahrávání. Nahrávání je možné pozastavit, popř. ukončit přímo v liště nahrávání.
img
img

Děkujeme vám za vaši reakci