Zapojení CI genderu, modulu a karty

Tento návod obsahuje technické nebo jiné informace pro pokročilé uživatele a slouží primárně jako doplňkový materiál infolinky Samsung.
V případě dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat na čísle 800 726 786.

img

CI Gender slouží jako redukce k připojení dekódovacího modulu do televize, CI modul provádí dekódování satelitní karty, jeho typ musí být s kartou kompatibilní. Dekódovací karta je poskytnuta poskytovatelem satelitní televize a slouží jako Váš identifikační prostředek, autorizuje Vás ke sledování satelitních televizních stanic.
 

Vložte Gender, modul a kartu do televizoru tak, jak je zobrazeno na následujícím obrázku:

img

Poznámka: Směr zapojení CI Genderu se může lišit v závislosti na modelu televizoru. Dekódovací karta všakmusí být vždy vložena tak, aby čip směřoval směrem od televizoru.

Ověření funkčnosti karty
1 Otevřete Menu televizoru.
2 Vyberte položku Vysílání.
img
3 Zvolte nabídku Běžné rozhraní.
img
4 Otevřete položku Nabídka CI.
img
5 Vyberte Informace.
img

Poznámka: zobrazené položky se mohou lišit podle typu CI Modulu.

6 Poznámka: zobrazené položky se mohou lišit podle typu CI Modulu.
img
7 Pokud je karta načtena, zobrazí se údaje o kartě.
img

Poznámka: pokud je karta načtená, ale kanály i přesto nefungují a zobrazuje se chybové hlášení zakódovanýsignál, může být na vině špatné naladění televizního vysílání. Postupujte podle návodu pro správné naladěnínebo kontaktujte naší infolinku na čísle 800 726 786.

Položka Běžné rozhraní je v menu zašedlá
img

Odpojte a znovu zapojte CI Gender a modul. Pokud to nepomůže, doporučujeme jejich výměnu.

V menu Běžné rozhraní hlásí karta chybu
img

Zkontrolujte, zda je karta správně vložena. Čip na kartě musí směřovat pryč od televizoru.
 

Pokud se zobrazuje toto chybové hlášení i přesto, že je karta vložena správně, doporučujeme jejívýměnu. Kontaktujte poskytovatele satelitního vysílání.

Děkujeme vám za vaši reakci