Zapojení CI genderu, modulu a karty

Tento návod obsahuje technické nebo jiné informace pro pokročilé uživatele a slouží primárně jako doplňkový materiál infolinky Samsung.
V případě dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat na čísle 800 726 786.

img

CI Gender slouží jako redukce k připojení dekódovacího modulu do televize, CI modul provádí dekódování satelitní karty, jeho typ musí být s kartou kompatibilní. Dekódovací karta je poskytnuta poskytovatelem satelitní televize a slouží jako Váš identifikační prostředek, autorizuje Vás ke sledování satelitních televizních stanic.
 

Vložte Gender, modul a kartu do televizoru tak, jak je zobrazeno na následujícím obrázku:

img

Poznámka: Směr zapojení CI Genderu se může lišit v závislosti na modelu televizoru. Dekódovací karta všakmusí být vždy vložena tak, aby čip směřoval směrem od televizoru.

1 Otevřete Menu televizoru.
2 Vyberte položku Vysílání.
img
3 Zvolte nabídku Běžné rozhraní.
img
4 Otevřete položku Nabídka CI.
img
5 Vyberte Informace.
img

Poznámka: zobrazené položky se mohou lišit podle typu CI Modulu.

6 Poznámka: zobrazené položky se mohou lišit podle typu CI Modulu.
img
7 Pokud je karta načtena, zobrazí se údaje o kartě.
img

Poznámka: pokud je karta načtená, ale kanály i přesto nefungují a zobrazuje se chybové hlášení zakódovanýsignál, může být na vině špatné naladění televizního vysílání. Postupujte podle návodu pro správné naladěnínebo kontaktujte naší infolinku na čísle 800 726 786.

img

Odpojte a znovu zapojte CI Gender a modul. Pokud to nepomůže, doporučujeme jejich výměnu.

img

Zkontrolujte, zda je karta správně vložena. Čip na kartě musí směřovat pryč od televizoru.
 

Pokud se zobrazuje toto chybové hlášení i přesto, že je karta vložena správně, doporučujeme jejívýměnu. Kontaktujte poskytovatele satelitního vysílání.

Děkujeme vám za vaši reakci