Naladění stanic od poskyt. Skylink – možnost Satelit

Důležité: Tento návod obsahuje technické nebo jiné informace pro pokročilé uživatele a slouží primárně jako doplňkový materiál telefonické podpory.
V případě dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat infolinku Samsung na čísle 800 726 786.

Tento návod popisuje, jak naladit stanice od poskytovatele Skylink v klasickém režimu Satelit. Stanice mohou být naladěny z více družic a je možné si je seřadit dle vlastní preference.

1 Ověřte, že je kabel od satelitu připojen (zašroubován) do satelitního konektoru v TV označeného jako Satelite, nebo Satelite Main. Poté stiskněte na ovladači tlač. s ikonou Domečku a otevřete Nastavení.
2 Otevřete položku Vysílání a dále potvrďte Nastavení automat. ladění.
3 Potvrďte Automatické ladění, dále Start.
4 Otevřete řádek Anténa a zvolte Satelit.
5 Otevřete řádek Výběr satelitu, zobrazí se nabídka používaných satelitů. Astru 19,2E můžete nechat zaškrtnutou, pokud však víte, že ji zcela určitě nepřijímáte, tak ji odškrtněte.
6 Najděte Astru 23,5E (je téměř úplně dole) a zaškrtněte ji, pak potvrďte Uložit.
7 Dále otevřete Nastavení LNB, pokud jste nechali zaškrtnutou Astru 19,2, tak se zobrazí nastavení pro Astru 19,2. (Jinak se zobrazí rovnou Astra 23,5, krok 9).
8 Ponechte frekvenci na 10743 MHz. A zkuste nastavit Režim DiSEqC na hodnotu 1/4, měla by se zobrazit hodnota signálu a název sítě Astra 1. (Pokud ne, zkuste nastavit 2/4). A zvolte Další.
9 V nastavení Astry 23,5 je potřeba nastavit frekvenci, na které skylink vysílá. V současné době je vhodná 11 934 MHz, případně 12 070 MHz. Otevřete Transpondér a najděte 11934 MHz a potvrďte.
10 Nastavení v tomto menu závisí na zapojení vaší paraboly a počtu a typu LNB, je tedy individuální. Pokud máte na parabole pouze 1 konvertor (LNB), tak se dole zobrazí kvalita signálu a název sítě. V případě, že se nezobrazí signál, tak máte pravděpodobně více konvertorů a bude zapotřebí v položce Režim DiSEqC zadat hodnotu. Otevřete Režim DiSEqC a zvolte 2/4.
11 Dole se již objevila hodnota signálu a název sítě M7 Group. V případě, že se signál a název nezobrazil, nastavte postupně ostatní hodnoty a sledujte signál (1/4, 3/4, 4/4). Potvrďte Zavřít.
12 V dalším řádku je možnost zvolit, který satelit se proladí. Můžete nechat zvoleny Všechny, nebo zvolit jenom 1 satelit. V tomto případě zvolíme jen Astru 23,5E.
13 V možnosti Rozsah vyhledávání lze nastavit, zda se naladí všechny stanice, nebo jen ty bezplatné, na které není potřeba dekódovací karta. Tato možnost se nejvíce využije při ladění satelitů, pro které nevlastníte kartu. Ale i v případě Astry 23,5E zvolte Pouze bezplatné. (Předdefinované frekvence nemusí být časem aktuální, navíc by se naladilo hodně kódovaných zahraničních stanic, kompletní aktuální nabídku skylinku naladíme jiným způsobem).
14 Vyhledávací režim ponechte Rychlé a potvrďte Ladění. Následně se začnou prohledávat nekódované stanice z Astry 23,5.
15 Až bude automatické ladění dokončeno, tak potvrďte Zavřít. Vrátíte se zpátky do menu Vysílání. Sjeďte na Nastavení pro pokročilé a potvrďte.
16 Otevřete Ruční ladění a zvolte Astru 23,5. Tam již je zobrazen počet naladěných stanic.
17 Otevřete řádek Transpondér a najděte a potvrďte frekvenci 12070(H/L), která se nejčastěji používá pro kompletní naladění aktuální nabídky.
18 Pro tento způsob ladění je nutné funkci Vyhledávání sítě přepnout na Zapnout.
19 Vpravo potvrďte Hledat. Začne vyhledávání stanic.
20 Ladění dokončeno, potvrďte OK a následně zvolte Zavřít.
21 Dlouhým podržením tlačítka CH, případně stisknout tlačítko Domeček a přes Živé vysílání zvolit Seznam kanálů. Najděte požadovanou stanici a potvrďte. Při správně vloženém CI modulu a dekódovací kartě se zobrazí stanice.

 

 

Děkujeme vám za vaši reakci