Co je funkce eARC a jak ji nastavit na Samsung Smart TV

eARC umožňuje odesílat zvuk z kabelových, satelitních, streamovacích nebo zdrojových zařízení určený pro televizor pomocí jediného kabelu HDMI do zařízení AVR nebo soundbaru. Díky tomu lze zaručit snadné připojení a zvuk v originální kvalitě.

Rozdíly mezi HDMI ARC a eARC


Většina televizorů komprimuje zvukový signál před jeho přenosem prostřednictvím kabelu HDMI. Funkce eARC (Enhanced Audio Return Channel – vylepšený kanál pro zpětnou komunikaci) umožňuje přenášet originální zvukový signál v plném rozlišení přes kabel HDMI a reprodukovat nejlepší zvuk bez kompromisů. eARC je funkce implementovaná v nejnovějším standardu HDMI 2.1. Její největší výhodou je, že výrazně zvyšuje šířku pásma a rychlost. To umožňuje přenášet vysoce kvalitní zvuk z vašeho televizoru do vašeho soundbaru nebo AV přijímače. Navíc tato funkce podporuje formáty Dolby Atmos a DTS s vysokou přenosovou rychlostí.


Funkce eARC je také s oblibou označována jako ARC příští generace. Přináší větší šířku pásma a zaručuje vyšší rychlosti. Proto lze z vašeho HDTV odesílat do soundbaru nebo AV přijímače zvuk ve vyšší kvalitě.

Zvukový formát

ARC

eARC

Dolby Digital

Ano

Ano

Dolby Digital+

Ano

Ano

Dolby TrueHD

Ne

Ano

Dolby ATMOS

Ano (1)

Ano

DTS, DTS Master, DTS-X

Ne

Ne

Multichannel PCM (LPCM) *

Ne

Ano (2)

(1) Podpora systému Dolby ATMOS je k dispozici pouze pro systém ARC Dolby Digital+ ATMOS.
(2) LPCM je podporován od modelů 2021 (AU7000 nebo vyšší).
* Podporováno je vícekanálové PCM max. 5.1 ch.

Podporované modely pro eARC

 • TV: UHD TU7000 a vyšší modely.
 • Soundbar: Q70T a vyšší modely.
 • Formát zvuku: Jsou podporovány nejpokročilejší formáty zvuku s vysokou přenosovou rychlostí, např. Dolby TrueHD, Dolby Atmos a další.

Poznámka: 

 • Musíte použít kabel HDMI podporující funkci eARC. (HEAC nebo HEC)
 • Na Smart TV je třeba aktivovat funkci Anynet+ (HDMI-CEC).
 • V případě použití neautorizovaných kabelů může docházet k chybám.

Nastavení pro režim HDMI eARC

 

U zařízení podporujících funkci eARC můžete zvážit použití režimu HDMI eARC. Během připojení zařízení dochází k dočasnému ztlumení zvuku.
Vstup zvuku televizoru nastavte podle níže uvedeného postupu: 

Krok 1. 
Na dálkovém ovladači Samsung stiskněte tlačítko Home (Domů) a vyberte možnost Settings (Nastavení).

Nabídka Settings (Nastavení) po stisknutí tlačítka Home (Domů)

Krok 2. Vyberte nabídku Sound (Zvuk) a pak zvolte možnost Expert settings (Pokročilá nastavení).

Nabídka Sound (Zvuk), Expert settings (Pokročilá nastavení)

Krok 3. Přejděte na položku HDMI e-ARC Mode (Režim HDMI e-ARC) a stisknutím tlačítka Enter na dálkovém ovladači tuto funkci zapněte.

HDMI eARC Mode (Režim HDMI eARC)

Poznámka:

 • Výchozí nastavení režimu eARC je vypnuto. (Automatické připojení k ARC)
 • Funkce eARC je aktivována pouze tehdy, když je položka HDMI-eARC Mode (Režim HDMI-eARC) zapnutá.

V nabídce Settings (Nastavení) bude třeba aktivovat protokoly HDMI-CEC. Televizory Samsung nazývají protokol HDMI-CEC Anynet+. 


Krok 1. Na dálkovém ovladači Samsung stiskněte tlačítko HOME (Domů) a vyberte nabídku Settings (Nastavení).


Krok 2. Na obrazovce Settings (Nastavení) vyberte nabídku General (Obecné) a položku External Device Manager (Správce externích zařízení).

General (Obecné), External Device Management (Správa externích zařízení)

Krok 3. V položce External Device Manager (Správce externích zařízení) přejděte na možnost Anynet+ (HDMI-CEC) a stisknutím tlačítka Enter na dálkovém ovladači zapněte funkci Anynet+.

Anynet HDMI CEC

Poznámka:

 • Port HDMI bude na zadní straně televizoru nebo zařízení One Connect označen jako ARC.
 • Většina zařízení One Connect je vybavena portem HDMI-ARC (většinou jde o třetí port HDMI).

Pokud dojde k problému s činností funkce ARC/eARC, nejprve odpojte všechna externí zařízení (STB, OTT atd.) připojená k televizoru a zkuste spustit přehrávání znovu. Některá externí zařízení nemusí řádně splňovat specifikace připojení HDMI, což může způsobit problémy.

U připojení eARC k TV je třeba zkontrolovat následující. 

 • Zkontrolujte, zda je připojen port eARC (stejný port jako ARC).
 • Zkontrolujte, zda připojené AV zařízení podporuje funkci eARC.
 • Zkontrolujte, zda kabel HDMI podporuje HEAC nebo HEC.
 • Znovu připojte kabel HDMI a poté položku HDMI-eARC Mode (Režim HDMI-eARC) resetujte na možnost Auto (Automaticky).

Pokud máte problém s nekvalitním zvukem i při řádně vytvořeném připojení eARC, je třeba zkontrolovat formát zvuku digitálního výstupu.
(Menu (Nabídka) > Sound (Zvuk) > Expert settings (Pokročilá nastavení) > Digital Output Audio Format (Formát zvuku digitálního výstupu))


Abyste ověřili, že AV zařízení nepodporuje formát výstupu zvuku, vyzkoušejte výstup zvuku tak, že postupně změníte formát zvuku digitálního výstupu na hodnoty PCM / Auto (Automaticky) / Pass-Through (Průchozí).

Digital Output Audio Format (Formát zvuku digitálního výstupu)

Poznámka: Snímky zařízení a nabídky jsou pouze ukázky v angličtině, avšak jsou k dispozici také ve vašem jazyce.

Děkujeme vám za vaši reakci