Kuidas muuta külmikuukse avanemissuunda?

Külmiku tõhusa töö tagamiseks tuleb see paigaldada sobivasse kohta. Lisaks on mõnikord vaja külmiku uks teisaldamiseks, remondiks või muul põhjusel eemaldada või muuta selle avanemissuunda. Vaata alltoodud juhiseid. Kui vajad lisateavet, leia seadme kasutusjuhend või võta ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Enne alustamist

Uste avanemissuuna muutmine.
 • Põrandakahjustuste vältimiseks on soovitatav põrand enne töö alustamist kinni katta. (Vaiba, rätiku, kastiga vms.) 
 • Eemalda külmik vooluvõrgust ja tühjenda see, enne kui alustad ukse avanemissuuna muutmist.
 • Katkesta enne töö alustamist veeühendus.
 • Võimaluse korral ja vastavalt seadusele tuleb enne toote sisselülitamist läbi viia elektriohutuse test.

NB! Veeühenduse asukoht oleneb sinu seadme mudelist.

Ettevaatusabinõud

 •  Tegutse ettevaatlikult, et end tööde käigus mitte vigastada.
 • Ohutuskaalutlustel on soovitatav paigaldustöid teha vähemalt kahekesi.
 • Samsung soovitab lasta ukse avanemissuunda muuta Samsungi volitatud hooldustehnikutel. 
 • Kui ukse avanemissuuna muutmisel tekib mõni kahjustus, ei kehti sellele seadme tootja garantii.

Vajalikud tööriistad (ei ole kaasas)

 • Ristpeaga kruvikeeraja
Ristpeaga kruvikeeraja.
 • Lapik kruvikeeraja
Lapik kruvikeeraja.
 • 8 mm otsvõti (poltide jaoks)
Otsvõti.
 • 5 mm kuuskantvõti (liigendvõlli jaoks)
Kuuskantvõti.
 • 11 mm mutrivõti
11 mm mutrivõti.
 • Elektritrell

NB! Need tööriistad pole külmikuga kaasas.

 • Ukse juhtmekate
Ukse juhtmekate.
 • Ukse korgikate
Ukse korgikate.
 • Hingekate
Hingekate.
 • Ülemine hing
Ülemine hing.
 • Keskmine hing
Keskmine hing.
 • Alumine hing
Alumine hing.
 • Kork / korgi juhik
Kork ja korgi juhik.

Uste avanemissuuna muutmine

1. samm. Eemalda hingekate väikese kruvikeeraja abil.

Eemalda hingekate.

2. samm. Eemalda juhtmekate ja korgikate. Seejärel lahuta korpus ja sisemine juhtmeliitmik.

Eemalda juhtmekate ja korgikate.

3. samm. Eemalda kaks ülemise hinge kruvi.

4. samm. Seejärel eemalda külmiku uks keskmise hinge küljest, tõstes ukse ettevaatlikult otse üles.

Eemalda külmiku uks keskmise hinge küljest.

NB! Ole ettevaatlik, et ust lahtivõtmise ajal mitte maha pillata.

5. samm. Eemalda keskmine hing, keerates ristpeaga kruvikeeraja abil kruvid lahti.

Eemalda keskmine hing.

NB! Sügavkülmiku võib ettepoole langeda, nii et toeta pidevalt ust.

6. samm. Eemalda sügavkülmiku uks alumise hinge küljest, tõstes ukse ettevaatlikult otse üles. 

Eemalda sügavkülmiku uks alumise hinge küljest.

7. samm. Aseta uks ettevaatlikult ohutusse kohta, hoidudes põrandat kahjustamast. Muuda ukse ülaosas korgi paigutust.

Muuda alumise hinge paigutust.

8. samm. Kontrolli ümbertõstetavate uste allservas automaatsulgurit ja kruvisid.

9. samm. Vaheta ettevaatlikult jalgu ja muuda kruvikorgi asendit.

Muuda jalgu ja asendit.

10. samm. Paiguta alumine hing ja jalg ümber. (Vasakult paremale)

11. samm. Kinnita sügavkülmiku uks keskmisele hingele ja paigalda siis alumine hing. 

12. samm. Paigalda keskmine hing ristpeaga kruvikeeraja abil. 

Paigalda keskmine hing.

13. samm. Vii uksejuhe vastasküljele. Seejärel paigalda uuesti ukse juhtmekate.

Vii uksejuhe vastasküljele.

14. samm. Tõsta külmik püsti.

15. samm. Paigalda ukse korgikate. Seejärel muuda külmiku ja sügavkülmiku uksetihendi paigutust.

Paigalda ukse korgikate.

16. samm. Eemalda külmiku ja sügavkülmiku tihendid, keera neid 180° ja paigalda siis uuesti.

Eemalda külmiku ja sügavkülmiku tihendid.

NB! Kontrolli, kas uksetihendid on õigesti paigutatud. Vastasel korral võivad tekkida müra või veepiisad, mis mõjutavad seadme jõudlust.

17. samm. Paigalda ülemine hing, et teha ava veidi suuremaks, ja seejärel tõmba ülemine hing välja, et paigaldada külmiku uks.

Tõmba ülemine hing välja, et paigaldada külmiku uks.

18. samm. Ühenda uuesti juhtmeliitmik ja paigalda juhe. Paigalda külmikuukse ülaosas ukse juhtmekate ja lükka see siis paika. 

19. samm. Paigalda korgi juhik.

Paigalda korgi juhik.

20. samm. Sulge uksed. Kontrolli, kas uksed toimivad korralikult.

Sulge uks.

NB! Ära ühenda külmikut kohe pärast uste avamissuuna muutmist, vaid oota vähemalt tund aega.

aitäh tagasiside eest