Mida teha, kui minu pesu ei kuiva korralikult?

Kui paned masinasse liiga palju pesu, ei kuiva see ühtlaselt. Samuti tekivad nii suured kortsud. Pesu võib niiskeks jääda ka filtris olevate ebemete või veepaagi lekke tõttu. Soovitame oma pesu ja seadet kontrollida, et tagada parim võimalik tulemus.

Kontrolli pesu

Kontrolli pesu.

Kui kasutad masinat pesemiseks ja kuivatamiseks, on soovitatav masinasse panna vähem pesu kui masina kuivatusrežiim võimaldab. Tõhusaks kuivatamiseks on soovitatav kuivatada 50–60% max lubatud mahust. Lisaks soovitame alati kasutada standardset kuivatusprogrammi, mis kaalub pesu ja tuvastab selle põhjal soovitatava kuivatusaja.

 • Pane kuivatisse korraga üks pesumasinatäis. 
 • Ühe-kahe eseme paremaks kuivatamiseks lisa masinasse üks kuiv rätik.
 • Parima tulemuse saamiseks haruta kokkupõimunud riided enne kuivatisse panemist lahti. Kokkupõimunud esemed võivad vähendada kuivatamise tõhusust või põhjustada ukse avanemist.

NB! 

 • Kui paned pesu kuivatisse või võtad sealt välja, peab ebemefilter olema paigas.
 • Kui filter pole oma kohal, võivad filtripessa kukkuda väikesed esemed, mis võivad viia kuivati rikkeni.

Kui paned masinasse läbisegi paksust ja õhukesest kangast esemeid, on õhukesed esemed programmi lõpuks kuivad, kuid paksud esemed on niiskemad. Jaota esemed kanga tüübi järgi ja kuivata koos sarnaseid esemeid.

 • Ära pane läbisegi masinasse raskeid ja kergeid esemeid.
 • Pese ja kuivata tumedaid riideid heledatest riietest eraldi.
 • Kui hooldussildil pole seda soovitatud, ära kuivata villaseid ega klaaskiust esemeid.
 • Ära kuivata esemeid, millel on õli-, alkoholi-, bensiiniplekke vms.
 • Ära kuivata pesemata riideid.
 • Ära kuivata märgi riideid, mida pole pärast pesemist korralikult tsentrifuugitud. See võib tekitada kuivatis ebameeldivat lõhna või põhjustada kuivati rikkeid.
 • Imikusokke ja muid väikseid kergeid esemeid on soovitatav pesta pesukotis.
Kontrolli pesu.

Tühjenda taskud

 • Keera tumedad riided enne kuivatamist pahupidi. See hoiab ära kuivatusprotsessi ajal hõõrdumise tõttu tekkiva kangakahjustuse ning kaitseb kuivati sisemust värvimuutuste ja kahjustuste eest.
 • Keera nööpide või tikandiga esemed enne kuivatamist pahupidi.

 

Hoiatused

 • Tühjenda taskud. Metallesemed (nt mündid, märgid ja riietel olevad pandlad) võivad kahjustada nii teisi riideid kui ka trumlit.
 • Eemalda enne kuivatamist esemete külge kinnitatud metallesemed, sulge tõmblukud ja haagid. Riiete külge kinnitatud metallesemed võivad kahjustada nii teisi esemeid kui ka trumlit.

Saad oma pesutüübile vastavalt valida kolme kuivusastme vahel, 1 kuni 3.

 • 1. aste: kuivatab riideid õrnalt, et kangast kaitsta. Sobib õrnade esemete jaoks või selliste riietega, mida sa soovid niiskena õhu käes kuivatada (kuivatusrestile riputatuna või laotatuna).
 • 2. aste: standardne kuivatamine.
 • 3. aste: sobib suurte ja paksude esemetega.
Vali kuivusaste.

NB! 

 • Tegelik disain ja kuivusastme kasutamine oleneb sinu seadme mudelist.
 • Leia oma mudelinumbri abil vastav kasutusjuhend.

Juhised

1. samm. Puuduta kuivati sisselülitamiseks.

2. samm. Keera navigeerimisnuppu vasakule või paremale, et liikuda läbi programmide ja funktsioonide. Ekraanil näidatakse sinu valikut (nt programm, lisafunktsioonid ja süsteemifunktsioonid).

3. samm. Puuduta töö alustamiseks.

4. samm. Ekraanil näidatakse praegust programmi, hinnangulist jäänud tööaega, programmi valikuid ja muid kasulikke teateid või hoiatusi.

5. samm. Puuduta valitud funktsiooni või seade kinnitamiseks.

6. samm. Puuduta valitud programmi kuivusastme muutmiseks. Saad valida astmete 1 kuni 3 vahel, kuid saadaolev aste oleneb valitud programmist.

7. samm. Puuduta kortsude ennetamise funktsiooni sisselülitamiseks (vajadusel).

8. samm. Puuduta programmi kestuse valimiseks valikut Time Dry, Warm Air või Cool Air. Saad valida kuivatusaja vahemikus 20 minutit kuni 240 minutit. Saadaolev kuivatusaeg oleneb valitud programmist.

9. samm. Puuduta lisafunktsioonide menüü avamiseks.

Kontrolli seadet

Mõned sinu kuivati osad vajavad regulaarset puhastamist. Eriti on soovitatav puhastada filtrit ja paagi iga kord, kui sa seda kasutate. Allpool on juhised filtri puhastamiseks. 

Lekete vältimiseks puhasta veepaak pärast iga kasutamist. Arvesta sellega, et veeanum on mõeldud ainult kuivatifunktsiooniga mudelile. 

1. samm. Eemalda veeanum sahtlist.

2. samm. Lase vesi tühjendusava kaudu välja ja libista veeanum tagasi oma kohale.

Kontrolli veepaaki.

NB! Ole täis veeanumat välja võttes ettevaatlik.

Puhasta ebemefilter pärast iga kuivati kasutamist. Kui kasutad kuivatit märja ebemefiltriga, võib tagajärjeks olla hallitus, ebameeldiv lõhn või kuivati tõhususe vähenemine. Seega tuleb ebemefilter pärast iga kuivati kasutamist puhastada ja kuivatada.

1. samm. Ava kuivati uks ja tõmba filtrit üles, et see eemaldada. (Ära eemalda pärast filtri eemaldamist kummitihendit.)

2. samm. Ava välimine filter ja eemalda sisemine filter.

Ebemefiltri puhastamine.

3. samm. Ava sisemine ja siis välimine filter.

4. samm. Eemalda harja abil filtritest ebemed ja tolm.

Eemalda harja abil filtritest ebemed ja tolm.

NB! Pese filtreid voolava vee all ja kuivata need siis täielikult (vajadusel).

5. samm. Pane puhas filter välisfiltrisse ja libista see tagasi oma kohale.

Kinnita ebemefilter välisfiltrisse.

NB! Ära kasuta kuivatit ilma, et välisfiltris oleks sisefilter. 

Soovitatav on soojusvahetit puhastada vähemalt kord kuus (või kui kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub soojusvaheti näidik). See suurendab soojuspumba tõhusust. Kehavigastuste ja põletushaavade vältimiseks ei tohi soojusvahetit paljaste kätega puudutada ega puhastada. Ära kasuta soojusvaheti puhastamiseks vett.

1. samm. Vajuta väliskatte ülaosa, et see avada.

Ava soojusvaheti kate.

2. samm. Pööra avamiseks mõlemat sulgurit. Võta sisemine kate välja. 

Pööra sulgureid ja võta sisemine kate välja.

3. samm. Puhasta soojusvaheti kaasasoleva puhastusharjaga (või harjaotsakuga tolmuimejaga). Kui filtris on palju tolmu, puhasta sisemine kate sileda niiske lapiga. 

Sisemise katte puhastamine.

NB! 

 • Jälgi puhastamise ajal, et sa ei painutaks ega kahjustaks soojusvaheti ribisid.
 • See võib vähendada kuivatamise jõudlust.

4. samm. Paigalda uuesti sisemine kate. Pärast seda keera mõlemad sulgurid sisse, et sisemine kate lukustada. Kui kõik on tehtud, sulge väline kate. 

Vali kuivusaste.

NB! Kontrolli, kas sulgurid on täielikult lukustatud. 

aitäh tagasiside eest