Kuidas hallata kõnesid, kui ühendatud on mitu Bluetooth-seadet

Sinu Galaxy telefoniga saab siduda korraga mitu seadet. Saad valida, milline ühendatud seadmetest on kõige prioriteetsem, ja lülituda seotud seadmete vahel, et kasutada neid teatud toiminguteks. Loe siit, kuidas hallata saabuvat kõnet, heli ja muud, kui sinu telefoniga on Bluetoothi ühendatud mitu seadet. 

Galaxy Watchi, S22 nutitelefoni ja Galaxy Budsi pilt.

Kui sinu telefoniga on Bluetoothi vahendusel ühendatud mitu seadet, kasutatakse kõnedele vastamiseks vaikimisi viimati ühendatud seadet.

Küll aga saate kõne ajal lülituda ühendatud seadmete, s.t peakomplekti, Galaxy Watchi jt vahel.

Nutitelefoni kõnekuva, kus on märgistatud Bluetoothi ikoon. Nutitelefoni kõnekuva, kus on märgistatud Bluetoothi ikoon.

Puuduta kõne ajal Bluetoothi ikooni.

Nutitelefoni kõnekuva, kus on inaktiveeritud Bluetoothi ikoon. Nutitelefoni kõnekuva, kus on inaktiveeritud Bluetoothi ikoon.

Nüüd lülitatakse Bluetoothi valik välja ja sa kuuled heli oma telefonist.

NB! Kõne lõppedes aktiveeritakse Bluetoothi funktsioon uuesti. 

Nutitelefoni kõnekuva, kus on märgistatud nool Bluetoothi ikooni all. Nutitelefoni kõnekuva, kus on märgistatud nool Bluetoothi ikooni all.

1. samm. Puuduta Bluetoothi ikooni all paremnoolt.

Nutitelefoni hüpikmenüü „Vali Bluetooth-seade“, kus on märgistatud valik „Galaxy Buds2“. Nutitelefoni hüpikmenüü „Vali Bluetooth-seade“, kus on märgistatud valik „Galaxy Buds2“.

2. samm. Puuduta seadet, millele soovid lülituda.

Kui sinu telefon on seotud mitme Bluetoothi seadmega, saad kõnesid vastu võtta lisaks oma telefonile ka nendest seadmetest.

1 Autos:
Autos kõne vastuvõtmise näide, kus on märgistatud vastamisnupp.

Vajuta vastamisnuppu.

2 Bluetooth-kõrvaklappide abil:
Kõrvas oleva peakomplekti näide, kus sõrm vajutab kaks korda toimingunuppu.

Vajuta kaks korda oma peakomplekti toimingunuppu.

3 Galaxy telefonis:
Saabuva kõne vaade S22 nutitelefonis, kus vastamisnupu juures on tähistatud vajutamise ja paremale nipsamise žest.

Vajuta vastamisnuppu ja nipsa paremale.

4 Galaxy Watchis:
Saabuva kõne vaade Galaxy Watchis, kus vastamisnupu juures on tähistatud vajutamise ja üles nipsamise žest.

Vajuta vastamisnuppu ja nipsa üles.

aitäh tagasiside eest