Mida saab teha Õhukäskluse funktsiooni abil?

Õhukäsklus on Note'i funktsioon, mille abil saate S Penist maksimumi võtta. See võimaldab kiiret ja hõlpsat ligipääsu teatud funktsioonidele ja rakendustele.

Tähelepanu: See funktsioon on saadaval mudelitel Galaxy Note8, Note9 ja Note10/Note10+. Kättesaadavus ja ülesehitus võivad erineda, olenevalt mudeli tüübist ja installitud operatsioonisüsteemist. Järgnevates näidetes on kasutatud seadet Galaxy Note9, operatsioonisüsteemiga Android Pie.

Õhukäskluse käivitamine

Õhukäskluse funktsiooni käivitamiseks on kolm võimalust:

1 Kui telefon pole lukustatud, avaneb Õhukäskluse menüü automaatselt S Peni väljavõtmisel Galaxy Note'ist.

Tähelepanu: Esimest korda seda tehes kuvatakse lühike juhend. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

2 Viige S Pen ekraani lähedale ja vajutage S Peni nuppu.
3 Toksake S Peniga ikooni “Õhukäsklus”.
S Peni hõljuv ikoon Galaxy Note10 avakuval
Õhukäskluse menüü aktiveerimine ja deaktiveerimine

Õhukäskluse menüü võimaldab kiiret juurdepääsu S Peni funktsioonidele. Seadme ekraanile kuvatavat otseteede menüüd saab aktiveerida või deaktiveerida.

Aktiveerimine

Kui Õhukäskluse ikoon ei ilmu ekraanile, tehke järgmised toimingud, et see ilmuks alati ekraanile.

1 Avage “Seaded”.
2 Toksake “Täpsemad funktsioonid”.
Toksake Täpsemad funktsioonid
3 Toksake “S Pen”.
4 Aktiveerige nupp “Hõljuv ikoon” jaotises “Õhukäsklus”. Õhukäskluse ikoon ilmub ekraanile iga kord, kui eemaldate S Peni seadmest.
Toksake S Pen ja libistage lülitit, et aktiveerida Hõljuv ikoon

Deaktiveerimine

Õhukäskluse ikooni eemaldamiseks tehke samad toimingud ja libistage Hõljuva ikooni nupp tagasi, et see välja lülitada. 


Alternatiivselt vajutage ikooni Õhukäsklus avakuval ja lohistage ilmuv ikoon prügikasti. Õhukäskluse ikoon kaob ekraanilt.

S Peni hõljuva ikooni kustutamine

Tähelepanu: Saate asetada Õhukäskluse ikooni erinevatesse kohtadesse ekraani serval. Selleks hoidke ikooni all ja lohistage see soovitud kohta.

Hõljuva ikooni asukoha muutmine
Õhukäskluse kohandamine

Õhukäskluse käivitamisel ilmub ekraanile hõljuv ikoon, mille ümber on erinevad otseteede suvandid ja rakenduse funktsioonid. Kohandage neid otseteid, et avada kiiresti lemmikfunktsioone ja rakendusi.


Õhukäskluse otseteid saab reguleerida, valides “Lisa otseteid”, ikooni Seaded või menüü kaudu Seaded.

Õhukäskluse menüü kiirteede muutmine

Redigeerige otseteid suvandi abil Lisa otseteid

1 Käivitage funktsioon Õhukäsklus.
2 Toksake “Lisa otseteid”.
Toksake Lisa otseteid
3 Valige funktsioonid või rakendused, mida soovite kuvada Õhukäskluse menüüs, puudutades neid. Need lisatakse külgribale automaatselt. Soovimatuid kiirteid saate külgribalt eemaldada, puudutades sümbolit miinus (-).
Valige funktsioonid või rakendused, mis kuvatakse Õhukäskluse menüüs

Kiirteede redigeerimine seadete ikooni abil

1 Käivitage funktsioon Õhukäsklus.
2

Toksake ikooni Seaded.

Klõpsake ikooni “Seaded”
3 Toksake “Otseteed”.
4 Valige funktsioonid või rakendused, mida soovite kuvada Õhukäskluse menüüs, puudutades neid. Need lisatakse külgribale automaatselt. Soovimatuid kiirteid saate külgribalt eemaldada, puudutades sümbolit miinus (-).
Valige funktsioonid või rakendused, mida soovite kuvada Õhukäskluse menüüs, puudutades neid

Kiirteede redigeerimine Seadete menüü abil

1 Avage “Seaded”.
2 Toksake “Täpsemad funktsioonid”.
3 Valige “S Pen”.
4 Toksake valikut “Otseteed” jaotises “Õhukäsklus”.
5 Valige funktsioonid või rakendused, mida soovite kuvada Õhukäskluse menüüs, puudutades neid. Need lisatakse külgribale automaatselt. Soovimatuid kiirteid saate külgribalt eemaldada, puudutades sümbolit miinus (-).

Tagasiside saatmiseks klõpsake alloleval nupul. Täname teid osalemise eest.

aitäh tagasiside eest