Kuidas vahetada teleripuldi patareisid

Teleripulte on üldiselt kolme tüüpi, konkreetne mudel oleneb sinu telerist. Patarei vahetamine erineb veidi olenevalt puldi mudelist. 

Samsungi nutipult

Samsungi nutipulte on üldiselt kaht tüüpi.

<Tüüp 1>

1. samm. Lükka puldi tagaküljel alumine kate lahti, surudes seda noolega näidatud suunas. Võta puldist kahe käega, nagu on näidatud alloleval joonisel. Seejärel lükka seda pöialdega ettepoole.

Puldi patareilaeka kate 1.

2. samm. Paigalda patareid (1,5 V AA). Kontrolli, kas positiivne ja negatiivne ots on õiges suunas.

3. samm. Sulge tagakülje kate.

Puldi patareilaeka kate 2.

<Tüüp 2>

1. samm. Vajuta Samsungi nutipuldi tagakülje ülaosas noolenuppu. Korpus eraldub kergelt korpuse kattest.

2. samm. Pööra pulti ja libista puldi korpust üles, kuni avaneb patareilaegas.

3. samm. Kui puldis on patareid, vajuta patareilaeka mõlemal küljel parem- ja vasaknoole nuppe, et patareid eemaldada.

4. samm. Pane patareilaekasse kaks uut patareid (1,5 V AAA), veendudes, et patareide positiivne ja negatiivne ots oleksid õiges asendis. Kui see on tehtud, libista puldi korpust, kuni see on peaaegu algses asendis.

5. samm. Pööra pult ümber, hoia all tagakülje ülaosas asuvat nuppu ja nihuta siis puldi korpus paika.

Puldi patareilaeka kate 3.

Samsungi tavapult

1. samm. Tõmba õrnalt patareilaeka katte sälku ja eemalda siis kate täielikult, kuni see tuleb lahti.

2. samm. Paigalda 2 AAA leelispatareid, veendudes, et positiivne ja negatiivne ots oleks õiges asendis.

3. samm. Pane patareilaeka kate tagasi puldile ja paigalda see.

4. samm. Libista patareilaeka katet näidatud viisil, kuni see on täielikult puldi küljes.

Puldi patareilaeka kate 4.

Patareide positiivse ja negatiivse otsa kontrollimine

Patareisid vahetades tuleb kontrollida, kas patareide polaarsus vastab patareilaeka sümbolitele. Puldi patareilaekal on patarei suunatähised.

NB! Soovitame leelispatareisid, kuna need peavad kauem vastu.

aitäh tagasiside eest