Vastuullista
kierrätystä

Responsible recycling

Samsung Electronics Nordic AB huolehtii tuottajan vastuustaan Suomessa markkinoitujen tuotteiden osalta Sertyn kautta.

Serty on alan tuottajien omistama, voittoa tavoittelematon yhdistys sähkö- ja elektroniikkajätteiden (WEEE) keräystä ja kierrätystä varten.

 

Kuluttajat voivat maksutta jättää sähkö- ja elektroniikkaromut kunnallisiin keräyspisteisiin. WEEE-symbolilla* varustettuja tuotteita ei saa hävittää talousjätteenä, koska niissä voi olla sellaisia alkuaineita tai yhdisteitä, joilla voi olla terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Nämä tuotteet on vietävä sähkö- ja elektroniikkaromulle tarkoitettiin keräyspisteisiin. Näin varmistetaan ympäristöystävällinen kierrätys ja resurssien uudelleen hyödyntäminen.

Elektroniikkaromua kerätään myös sähkö- ja elektroniikkatuotteita myyvissä kaupoissa. Yhteensä keräyspisteitä on 450 ja romua vastaanottavia kauppoja lähes 1700, ja kuluttajat voivat jättää elektroniikkaromun näihin maksutta.

Myös yritysasiakkaat voivat jättää elektroniikkaromut Sertyn keräyspisteisiin. Tällöin on hyvä ottaa yhteyttä Sertyyn, koska toimintaan voi liittyä kuljetuskustannuksia.

 

Lisätietoja

Serty: serty.fi

Tietoja kierrätyspisteistä: kierratys.info

Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden kierrätys Suomessa: serkierratys.fi

Samsung ja ympäristö: www.samsung.com/fi/sustainability/environment/