Miten ilmastointilaitteen lämmitystoimintoa käytetään?

Samsung-ilmastointituotteet tuottavat lämpöä välittömästi. Niitä voidaan käyttää kahdella tapaa – kesällä ilmastointilaitteena ja talvella lämmittimenä. Ei ole tarpeen hankkia erillistä lämmitintä, mistä syystä tämä on taloudellinen ratkaisu. Ilmastointilaitteen lämmitystila tuo nopeasti lämpöä ilman pitkää odotusaikaa.

Säädä huoneen lämpötilaa ilmastointilaitteen avulla

Ilmastointilaitteen lämmitystila lämmittää huoneen. Jos kytket lämmitystilan päälle ensimmäisiksi 3–5 minuutiksi, tuuletin ei ehkä aluksi toimi, mikä estää kylmät ilmapuhallukset ilmastointilaitteen lämmetessä. Käytä lisälämmityslaitetta ilmastointilaitteen kanssa, jos ilmastointilaite ei mielestäsi tuota riittävästi lämpöä.

säädä lämpötilaa ilmastointilaitteen lämmitystilan avulla

Huomautus: Ilmastointilaite saa lämpöenergian ulkoilmasta ja lämmittää huoneen. Jos ulkoilman lämpötila on liian alhainen, lämmitysteho voi heiketä.

Lämpötilan säätäminen kaukosäätimen avulla

Vaihe 1. Kytke ilmastointilaite päälle painamalla kaukosäätimen virtapainiketta. 

paina virtapainiketta

Vaihe 2. Aseta käyttötila painamalla Tila-painiketta. Jokaisella Tila-painikkeen painalluksella tila vaihtuu Automaattinen → Viilennys → Kuivatus -> Tuuletin → Lämmitys

aseta käyttötilaksi lämmitys painamalla tila-painiketta

Vaihe 3. Kun olet valinnut käyttötilan, aseta haluamasi lämpötila.

aseta lämpötila tilan valitsemisen jälkeen

Vaihe 4. Mikäli tarpeen, aseta tuulettimen puhallusnopeus kaukosäätimen painikkeilla.

aseta tuulettimen nopeus, mikäli tarpeen

Huomautus:

  • Kaukosäätimen ulkonäkö voi olla erilainen omassa mallissasi.
  • Tämä kuva on vain esimerkki englanniksi, mutta se on saatavilla myös omalla kielelläsi.
Vinkkejä automaattisen huurteenpoistotoiminnon käyttämiseen

Kun ulkolämpötila on alhainen ja kosteus korkea, ulkolämmönsiirtimeen voi muodostua huurretta, joka heikentää lämmitystehoa. Näiden olosuhteiden vallitessa ja Lämmitys-tilan ollessa päällä, ilmastointilaitteen huurteenestotoiminto toimii 5–12 minuuttia ja poistaa huurretta ulkolämmönsiirtimestä.

Sisäyksikön näytössä näkyy df-merkkivalo
Kun huurteenestotoiminto on päällä, df-merkkivalo ilmestyy sisäyksikön näyttöön ja ulkoyksikkö tuottaa höyryä. Ilmastointilaite pysäyttää toiminnan estääkseen kylmän ilman tulon sisäyksiköstä.

sisäyksikön näytössä df-merkkivalo

Huomautus: Et voi valita muita vaihtoehtoja kaukosäätimellä, ennen kuin huurteenestotoiminto on päättynyt.

Kiitos palautteestasi