Hoće li NFC uređaja raditi ako je on opremljen poklopcem za LED?

NFC možda neće biti dostupan kada je aktivirano LED svjetlo za LED poklopac. Originalni Samsung poklopac za LED ugrubo je podijeljen na poklopac za LED prikaz (stražnja zaštita i pokrov za zaslon, LED funkcija nalazi se na pokrovu za zaslon) i stražnji poklopac za LED (LED funkcija je uključena na stražnjoj strani kućišta) i upotreba NFC može privremeno biti ograničena za poklopac za LED prikaz.

Prije nego što isprobate neke od dolje navedenih preporuka, provjerite jesu li softver i povezane aplikacije na vašem uređaju ažurirane na najnoviju verziju. Da biste ažurirali softver mobilnog uređaja, slijedite sljedeći postupak:

1. korak Idite na Postavke > Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzmi i instaliraj.

3. korak Pratite upute na zaslonu.

Značajka poklopca za LED

U skladu s porukom koja se prikazuje kada uključite LED svjetla kućišta, NFC neće biti dostupan dok se koristi upravljanje svjetlom. To znači da ne možete čitati ni pisati NFC oznake ili dijeliti podatke između NFC uređaja kada koristite upravljanje svjetlom.

  • Svjetla za način rada: Kada je Galaxy uređaj okrenut zaslonom prema dolje, svjetlosni prikaz se ostvaruje LED svjetlima.
  • LED ikone obavijesti: Ikone obavijesti prikazat će se na stražnjoj strani kada pristignu obavijesti.
  • Tajmer za kameru: Ako je uključen tajmer za stražnju kameru, odbrojavanje će se prikazivati na zaslonu i na poklopcu.
  • Emotikoni za stražnje kamere: Kada otvorite aplikaciju za kameru i kada su aktivne stražnje kamere, LED ikona koju odaberete prikazat će se na stražnjem poklopcu.

Napomena: Podržane funkcije mogu se razlikovati u ovisnosti o vrsti originalnog LED poklopca.

Što je NFC?

NFC je skraćenica za „Near Field Communication – komunikacija bliskim poljem“ i kao što naziv sugerira, on omogućuje komunikaciju među kompatibilnim uređajima na maloj udaljenosti. NFC tehnologija omogućuje korisnicima sigurne transakcije, razmjenu digitalnih sadržaja i povezivanje elektroničkih uređaja dodirom. NFC prijenosi su kratkog dometa (od neposrednog dodira do nekoliko centimetara) i potrebno je da uređaji budu međusobno vrlo blizu.

NFC je tehnologija beskontaktnih kartica i najčešće korištena NFC tehnologija u pametnim telefonima olakšava plaćanja uz uslugu Samsung Pay. NFC se može koristiti i za brzo povezivanje s bežičnim uređajima i za prijenos podataka.

NFC

①    Električna struja

②    Magnetsko polje B proizvedeno strujom u krugu

Kako se NFC može brzo uključiti i isključiti?

1. korak Prijeđite prstom od vrha zaslona prema dolje kako biste pristupili brzim postavkama.

2. korak Prijeđite prstom ulijevo da biste vidjeli više opcija.

3. korak Dodirnite NFC za uključivanje i isključivanje.

Napomena: Dostupne postavke i zasloni mogu se razlikovati ovisno o dobavljaču bežične usluge, verziji softvera i uređaju.

Kako se upotrebljava aplikacija Samsung Members

Ako imate poteškoća sa Samsungovim mobilnim uređajem, tabletom ili nosivim uređajima, možete nam poslati upit putem aplikacije Samsung Members. Saznajte više o slanju izvješća o pogreškama.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama